Ông Võ Trọng Việt: Kiểm toán hàng không, tham nhũng trong tàu điện ngầm hiếm khi xảy ra

Chiều ngày 3 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra nhận xét về kế hoạch năm 2017 của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia. Khi phát biểu tại cuộc họp, Võ Trọng Việt, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Quốc hội, đã nói rất nhiều về những nỗ lực của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia để “theo dõi” nhiều lỗi. Trong công ty, trong doanh nghiệp … Ông vẫn không hài lòng với nhiều trường hợp khẩn cấp, và mọi người lo lắng rằng kết quả kiểm toán “không đến”. -Chủ tịch Võ Trọng Việt đề nghị rằng kế hoạch kiểm toán năm 2017 của kiểm toán quốc gia cần tập trung vào các vấn đề chính mà mọi người đang gây áp lực. Ảnh: VPQH

Ông lặp lại bài học cuối cùng trong cuộc kiểm toán Vinashin: “Có hơn 10 nhóm kiểm tra và kiểm toán đã vào Vinashin, nhưng họ không tìm thấy gì. Sau đó, cơ quan điều tra đã tìm thấy nhiều lỗi. Sau đó, trách nhiệm của kiểm toán viên bên ngoài là Nói chung câu hỏi này và nhấn mạnh rằng có hai cơ chế kế toán, hai loại chi tiêu và biên lai … khiến kiểm toán viên khó hoàn thành nhiệm vụ này, để kiểm toán viên chỉ có thể xác minh một sổ tài khoản duy nhất và loại kia có thể Xác minh. Đừng chạm vào nó.

“Giống như nhiều công chức, hàng lậu chính là tiền lương. Tiền lương nhỏ, và tiền lương chi phối tiền lương. Các quy tắc của pháp luật chi phối và vô hiệu hóa pháp luật. Nhiều người nói rằng cuộc kiểm tra – một cuộc kiểm toán với tham nhũng tiêu cực là hai đường song song, đó là xác minh, lắng nghe và tham nhũng ngầm, vì vậy chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Thỉnh thoảng đi đến một trạm nhất định, mọi người thấy rằng báo chí đã ngẩng cao đầu, “Ông so sánh.

Ông Việt Nam đề nghị rằng năm 2017, kiểm toán quốc gia nên tập trung vào một số vấn đề cấp bách và lớn, đầu tiên là đưa ra yêu cầu Các cơ chế, kiểm toán phải thực hiện điều này, có một cơ chế cho hoặc không yêu cầu, và ở đâu có thể áp dụng. Thứ hai, có một số lượng lớn các công trình và dự án dẫn đến tổn thất và lãng phí rất lớn trong ngân sách quốc gia. “Ví dụ, Thai Ruan Gang Dự án nhà máy hiện đang hoặc không diễn ra, nếu hoàn thành, đội vốn. Công ty đường sắt Cát Linh lần đầu tiên tiến hành đấu thầu 500 triệu đô la ở Pháp và sau đó ở Trung Quốc. Bây giờ họ đã đầu tư hàng tỷ đô la. “Ông đã đưa ra một ví dụ rằng đây là một vấn đề thu hút sự chú ý lớn từ người dân và xã hội, và một vấn đề khác là dự án BOT. Khi bình luận về kế hoạch này, phó chủ tịch Quốc hội Tang Tippong cho rằng nó nên được đưa vào kế hoạch kiểm toán đặc biệt liên quan đến quản lý nợ công. Tăng cường tạo, vay và sử dụng vốn nợ công. APD được thực hiện dưới sự giám sát của ủy ban. Tình trạng của Quốc hội. Bà Bành nói: “Văn phòng Kiểm toán Quốc gia nên tập trung vào lợi ích công cộng và tích hợp nội dung và mục tiêu kiểm toán để giảm trùng lặp. Phó chủ tịch cũng chỉ ra rằng kiểm toán là một cuộc kiểm toán công cộng. Một điều cần thiết là phải chú ý đến hai chủ đề mà Quốc hội sẽ giám sát, đó là dự án BOT và việc thực thi các chính sách và luật pháp cho ngư dân và phát triển kinh tế biển. Đề nghị và thực hiện các hành động tiếp theo để tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật tài chính.

Sau khi chấp nhận thảo luận, Tổng kiểm toán nhà nước, ông He Defu nói: Cơ quan sẽ bổ sung kế hoạch kiểm toán nợ công và hỗ trợ phát triển chính thức cho năm 2017. Trước đó, cơ quan này đã ở 228 Trong tổng quan này, 211 điểm liên lạc, đơn vị và chủ đề đã được chọn để tổ chức, đó là sự gia tăng so với kế hoạch. Đó là 8 lần trong năm 2016. Kiểm toán quốc gia nên tổ chức 48 cuộc họp, bao gồm 69 dự án, bao gồm 14 dự án BOT và 1 dự án Các dự án BT, 1 dự án BOT kết hợp BT và 13 dự án sử dụng vốn ngoài quốc doanh.-Ruan Ai


    Trả lời