Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi thận trọng trong ngân sách trong năm năm tới

Trong cuộc họp thảo luận của Ủy ban Thường vụ, các quan điểm trên đã được tổ chức sau buổi trưa ngày 13 tháng 9 để thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, xác minh và quyết định của kế hoạch tài chính trung hạn. – Xem xét dự thảo nghị quyết, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết, mặc dù kết quả nhiệm vụ của các bộ và địa phương là một cơ sở quan trọng để phân bổ ngân sách, nhưng nghị quyết của nghị quyết chưa được đưa ra theo hướng này. Trong trường hợp không thể thực hiện rộng rãi, cơ quan xác minh cần xây dựng việc thực hiện dần dần các quy định và lộ trình.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiandong tin rằng kế hoạch vốn phải gần với thực tế để tránh mất mát và lãng phí. Ảnh: VPQH

Khi Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận xét về dự án, Đào Quang Thu cho rằng đã đến lúc phải xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm khi dự thảo nghị quyết được quy định bởi đợt đầu tiên của khu vực công và tư. Bị bóp méo “. pháp luật. Hạn chót cho “thời gian biểu dự thảo nghị quyết” sớm hơn bốn tháng so với quy định của Luật Đầu tư công. Sẽ không kịp thời cho các bộ và ủy ban “bắt đầu dự án cuối cùng”. Thứ trưởng Tao Guangguang đã lo lắng vào thứ Năm.

Với Thứ trưởng Tao Quảng Châu. (Tao Quang Thu) Tương tự, nhưng Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (Đinh Tiến Dũng) cho rằng việc hoãn lại bối cảnh cho đến bốn tháng trước là hợp lý. Đến nửa cuối năm nay, Quốc hội sẽ dự đoán ngân sách quốc gia. Theo quyết định của người đứng đầu bộ phận tài chính, kế hoạch đầu tư trung hạn nên rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Ví dụ, dự báo và lập kế hoạch và giá trị tăng trưởng kinh tế (GDP) của Bộ Đầu tư “không khớp”, dẫn đến sự gia tăng của công chúng. Bộ trưởng Đinh Tiandong nói rằng năm 2015 khoản nợ là 0,9%, “Rất nguy hiểm khi lập kế hoạch dựa trên khung kế hoạch không chính xác. Năm năm sau, không có lựa chọn khôn ngoan và không đạt được mục tiêu chi tiêu. Tổng nguồn vốn đầu tư công … một loạt các dự án còn dang dở do thiếu vốn xuất hiện, dẫn đến lãng phí từ bên trên và bên dưới “, Bộ trưởng Đinh Tiandong nói. Mặc dù dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là mục tiêu, hãy cẩn thận, nhưng nếu không phải năm năm sau, hãy nhìn lại xem bạn có phải chịu trách nhiệm hay không. “Ông Dong bày tỏ lo ngại về vấn đề này. – Về vấn đề này, Feng Guoxian, Phó Chủ tịch Quốc hội Nhớ lại rằng dự thảo nghị quyết đã hoàn thành các quy định cơ bản và ủy quyền cho kế hoạch đầu tư công 5 năm. Kiểm soát phải được thực hiện và giải quyết vấn đề của phó chủ tịch Quốc hội.

Nó quy định rõ rằng chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân) nhấn mạnh trọng tâm của “đóng cửa”, phải xác định rằng kế hoạch đầu tư công không thể tách rời trong năm thứ năm của kế hoạch tài chính quốc gia.

Theo kế hoạch, cơ quan quản lý sẽ xác định số tiền mỗi năm. Đầu tư và sử dụng. Diễn giả cũng chỉ ra rằng ngay trong năm đầu tiên báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm cho Quốc hội, ngân sách quốc gia rất khó khăn. “Các khoản phải thu phải được ước tính để có tiền đầu tư, chi tiêu hiện tại và các khoản chi khác. Do đó, cần tránh tình trạng trong tương lai Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và ngành đã “phê duyệt” kế hoạch đầu tư trung hạn một cách bất ngờ, nhưng thực sự không có tiền. “Chủ tịch Nguyễn Tấn Hee đóng cửa.” Ruan Hai


    Trả lời