Các chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam hy vọng mức lương hàng tháng là 700 triệu

Bộ Tài chính Nhật Bản vừa đệ trình báo cáo về báo cáo đánh giá các dự án cho vay của Nhật Bản trong năm tài chính 2018 tới Thủ tướng Nhật Bản. Nhật Bản hiện là đối tác phát triển cung cấp khoản vay ODA lớn nhất cho Việt Nam. Nguồn Việt Nam quan trọng nhất và quan trọng nhất để phát triển cơ sở hạ tầng chủ yếu tập trung vào các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông và năng lượng. “Trong báo cáo này, Bộ nhấn mạnh một số thiếu sót dựa trên đánh giá và đàm phán cho vay, chẳng hạn như xác định giá trị của ngoại tệ trong tổng đầu tư, chuyển đổi và chi phí. Lạm phát do luật không rõ ràng hoặc không rõ ràng. Đặc biệt. Vâng, đối với mức lương của tư vấn nước ngoài trong các dự án sử dụng vốn vay của Nhật Bản, Bộ Tài chính tuyên bố rằng nó rất cao và làm tăng chi phí của dự án.

Các chuyên gia Nhật Bản đang làm việc trên công trường xây dựng tàu điện ngầm. Nói rằng cơ quan này nói rằng mức lương ước tính của Nhật Bản cần thiết cho ngân sách dự án cho vay năm 2018 ở Nhật Bản là khoảng 30.000 đô la Mỹ mỗi tháng (thay đổi 10% nhân sự). Điều này tương đương với 700 triệu chuyên gia mỗi tháng, không bao gồm các khoản phụ cấp.

“Mức này cao hơn khoảng 20-25% so với mức lương trung bình của các chuyên gia tư vấn nước ngoài trong dự án. Cho vay hỗ trợ phát triển chính thức, cho vay ưu đãi của chính phủ và khoảng 2 lần. “Tờ khai thuế trung bình và thu nhập thanh toán của công dân Nhật Bản làm việc tại Việt Nam năm 2016”, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết. -Tuy nhiên, theo cơ quan này, hiện tại không có quy định về mức lương của tư vấn quốc tế trong các dự án sử dụng quỹ ngân sách nhà nước và các khoản vay nước ngoài. Đồng thời, phí tư vấn quốc tế chiếm một phần lớn trong tổng chi phí của các dự án sử dụng ngân sách quốc gia. Cho vay nước ngoài Đối với các dự án sử dụng vốn vay của Nhật Bản, phí tư vấn là khoảng 5-8% cho vay giá trị, trong đó phí tư vấn quốc tế là khoảng 4,5-6,5% cho vay giá trị. -Việt Nam ngày nay là một trong ba người vay hàng đầu tại Nhật Bản, cũng như Ấn Độ và Indonesia. Theo thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, tính đến ngày 30 tháng 6, tổng số khoản vay của Nhật Bản lên tới khoảng 23,76 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng số khoản vay nước ngoài của chính phủ đã ký kết. Dư nợ hiện tại của Nhật Bản là khoảng 14,64 tỷ USD, chiếm 30,35% khoản vay nước ngoài của chính phủ. Trong vài năm qua, Việt Nam đã ký trung bình từ 1,5 tỷ đô la Mỹ đến 1,7 tỷ đô la Mỹ cho các khoản vay cho Nhật Bản mỗi năm, chiếm khoảng 37% tổng giá trị của các hiệp định cho vay nước ngoài hàng năm của chính phủ. — Từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, chính phủ Nhật Bản đã giảm lãi suất ưu đãi và tăng lãi suất cho vay của chính phủ Việt Nam. Cụ thể hơn, lãi suất thông thường đã giảm từ 1,2% xuống 1,5% và lãi suất ưu đãi được áp dụng cho các khoản vay trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, giáo dục sức khỏe và đào tạo nghề. ,vùng lân cận. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, chính phủ Việt Nam đã huy động rất nhiều vốn thông qua các kênh hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản. Và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng dài hạn. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng có thể xuất khẩu vốn với lãi suất cao hơn lãi suất do chính phủ Nhật Bản ở nước này tăng và xuất khẩu hàng hóa với giá “thấp”, tạo cơ hội cho các doanh nhân và nhà đầu tư tư nhân. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, mặc dù cho vay ưu đãi, Nhật Bản vẫn đặt ra các điều kiện tương đối nghiêm ngặt khi giảm dần số lượng khoản vay. Sẵn sàng. Những điều kiện này được thiết kế để tạo thuận lợi cho các doanh nhân và công ty Nhật Bản, như cung cấp các chính sách và quy định về thuế cho các doanh nhân và chuyên gia tư vấn Nhật Bản, các nhà thầu có các quy định ràng buộc và phương thức mua sắm “không tuân thủ luật pháp Việt Nam.” Trong quá trình này, phía Nhật Bản đã ban hành các quy định và các quy định khác về tiền lương của các chuyên gia tư vấn quốc tế và quốc gia và chuẩn bị biến động giá theo hướng tăng chi phí dự án và quy mô cho vay …- Bộ Tài chính cũng đề cập trong báo cáo rằng họ đang đánh giá và đàm phán với phía Nhật Bản Các vấn đề liên quan đến phối hợp trong các dự án cho vay. Ví dụ, Nhật Bản thường thực hiện các điều chỉnh thường xuyên đối với các điều kiện cho vay mỗi năm một lần và Nhật Bản sẽ không chính thức thông báo các điều kiện cho vay của mình cho đến khi cam kết cho vay được ký kết. Đồng thời, các điều kiện cho vay cần được chính thức đánh giá bởi phía Việt Nam ở giai đoạn xin vay vốn. – Bộ Tài chính đề nghị chính phủ giao cho cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Làm rõ các thỏa thuận đàm phán với Nhật Bản và ký các hóa đơn trao đổi và thỏa thuận cho vay. Các cơ quan khác như Bộ Xây dựng cũng đã ban hành tất cả các hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng, tiêu chuẩn, chi phí dự án đầu tư xây dựng và Bộ Lao động và Thương mại.h & Society đã công bố thang lương tư vấn quốc tế cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài … để lấp đầy khoảng trống hiện tại.

Nguyễn Hà


    Trả lời