Hàng tỷ đô la nợ từ Vinalines

Khi các ngân hàng bước vào mùa đại hội đồng cổ đông năm nay, lịch sử nợ của công ty và các công ty như Vinashin hay Vinalines lại trở nên nóng bỏng. Đổi lại, các nhà lãnh đạo của Tập đoàn Ngân hàng Thượng Hải, Ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng Công nghệ cũng nhận được câu hỏi từ các cổ đông về số dư chưa thanh toán của hai “ông lớn”. Trước đó, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của một tổ chức tín dụng khác, PVFC, cũng đã ghi nhận khoản nợ 2,6 nghìn tỷ đô la ở hai bộ phận này.

Nhiều cổ đông ngân hàng đang bối rối trước khoản nợ của Vinashin. Ảnh: Hoàng Hà

Tuy nhiên, khác với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã công bố tổng số nợ hơn 86 nghìn tỷ đồng vào giữa năm 2010, nhưng dữ liệu nợ của công ty là ở Một số tổ chức tín dụng. Bức tranh đầy đủ nhất cho đến nay chỉ được tiết lộ trong kế hoạch tái cấu trúc công ty mà Vinalines đệ trình lên Bộ Giao thông vận tải vào giữa năm 2012, là cơ sở để hình thành các dự án chính thức. Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 2/2013.

Là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc của Công ty Vận tải Quốc gia Việt Nam, các khoản nợ tồn đọng của công ty mẹ sẽ được trả cho các tổ chức này vào cuối tháng 5 năm 2012. Khoản tín dụng là US $ 321 triệu, tương đương với gần 669 tỷ đồng Việt Nam tại thời điểm đó. Ngoài các chủ nợ Việt Nam là Ngân hàng Thương mại Việt Nam (349 tỷ đồng), Ngân hàng Việt Nam (862 tỷ đồng) và Citibank (173 tỷ đồng), Vinalines cũng thông báo rằng có 1.175 tỷ đồng nợ (bao gồm cả tiền gốc) Và lãi). Trái phiếu phát hành năm 2010 hiện có bốn trái chủ: Vietnam Telecom, BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Việt Nam.

Các khoản nợ trên chủ yếu được Vinalines đầu tư vào các dự án cảng và mua tàu, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển nóng (2007-2008)). Trong giai đoạn tiếp theo, sự sụt giảm trong thị trường vận chuyển đã khiến các dự án này gây ra tổn thất cho công ty. Ví dụ, tổng của ba Vinalines Global, Vinalines Sky và Vinalines Ocean đã tiêu tốn của công ty từ 5.000 đến 12.800 đô la mỗi ngày. Theo kế hoạch đề xuất, Vinalines sẽ bán 3 tàu để giảm nợ. Ngay cả trong trường hợp này, dư nợ của ba dự án này vẫn vượt quá 820 tỷ rupiah. Nợ của công ty mẹ Vinalines khác xa với tổng của các đơn vị thành viên. . Vào tháng 5 năm 2012, các công ty con của hệ thống nợ của các ngân hàng và tổ chức tín dụng có tổng trị giá 61.768 tỷ đồng, tương đương hơn 2,96 tỷ USD. Trong số đó, khoảng ba phần tư là các khoản nợ của các ngân hàng và tổ chức tín dụng nước ngoài, và khoản nợ còn lại lên tới 2.607 tỷ RUB. Tương tự như công ty mẹ, các đơn vị Vinalines cũng sử dụng số tiền này, chủ yếu cho các giao dịch mua tàu từ năm 2005 đến nay.

Năm 2012, Vinalines tuyên bố toàn bộ hệ thống phải trả hơn 6,275 tỷ đồng. món nợ. Trong điều kiện khả năng thanh toán khó khăn, công ty chỉ có thể trả trước 2.050 tỷ đồng và các “yêu cầu tái cấu trúc” khác.

Kế hoạch quản lý trước mắt được đề xuất bởi Tập đoàn Hàng hải. 4.2 nghìn tỷ đồng còn lại, bao gồm cả tiền gốc và lãi đóng băng, đã được sử dụng cho khoản vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam-VDB vào cuối năm 2013 (tương tự như công ty con của Vinashin). Các khoản vay khác cũng đóng băng tiền gốc và lãi, kéo dài thời gian trả nợ để “sử dụng thu nhập tập trung để duy trì hoạt động của đội tàu”. – Về lâu dài, để giải quyết khoản nợ gần 3 tỷ USD của toàn bộ công ty, Vinalines đã đề xuất giải pháp chính, đó là “bán tàu”. Sau khi bán, khoản nợ còn lại ước tính là 6.123 tỷ đồng, sẽ bị đóng băng từ nguồn vốn ngân hàng và việc gia hạn thậm chí sẽ bị xóa hoàn toàn.

Sau khi bán tàu, dư nợ cho vay của đơn vị Vinalines trong ngân hàng- -Công ty

VFC *

VDB

Vietuite

Agribank

Agbank

Khác Ngân hàng

Tổng

Công ty mẹ

152

685

837

Vinashinlines – – 2.706– –444

— 3150

Biển Hoa Đông

732

— -394– –463

168– 1757

Đồng Đỗ

306

306- — Falcon

– —

65

65

Vitranschart

— -7.5

7.5

Thêm

2.706

1176

152

394– –1.48

546

6.123- – * VFC: Tập đoàn tài chính Vinashin. Đơn vị: Tỷ Đông.

Tại một cuộc họp gần đây của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thắng đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của Vinalines báo cáo về việc thực hiện việc sắp xếp lại. Đại diện công ty cho biết, do thực tế là các ngân hàng không chấp nhận đóng băng hoặc xóa nợ, tái cấu trúc tài chính vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tang nói rằng ngân hàng thực sự muốn quản lý nợ tồn đọng của mình. Trong Vinashin, Vinalines và các công ty khác. Do đó, lý do chính cho sự chậm trễThật vậy, công ty chưa thành lập một dự án cụ thể và có thể đạt được và chưa “hợp tác” với ngân hàng. Bộ trưởng Tun Ladun kêu gọi Bộ trưởng nói: “Nếu cần thiết, người đứng đầu bộ sẽ làm việc trực tiếp với các ngân hàng để thảo luận về cách quản lý các khoản nợ này.”

Ngọc Tuyền-Nhật Minh


    Trả lời