Hơn 80% giao dịch liên ngân hàng là giao dịch ngắn hạn

Theo báo cáo từ các tổ chức tín dụng, tổng giao dịch bán hàng của VND trên thị trường liên ngân hàng là khoảng 5.014.700 tỷ đồng, trung bình là 10.029 tỷ đồng mỗi ngày. Trong đó, doanh thu ngắn hạn đạt xấp xỉ 4.079,7 tỷ đồng, chiếm 81% tổng doanh thu. Đặc biệt, giao dịch bằng đô la Mỹ tương đương với 62.020 tỷ đồng, cũng chiếm 81% giao dịch ngắn hạn. Giao dịch liên ngân hàng chủ yếu là giao dịch ngắn hạn. Ảnh: Lê Chi

Tuần này, lãi suất liên ngân hàng trung bình giảm nhẹ (0,01%) trong suốt thời gian qua đêm, thời gian từ hơn 3 tuần và 9 tháng xuống dưới 12 tháng giảm lần lượt 0,43% và 0,32%; 6 Đây là mức giảm 1,41% trong tháng. Trong 1 tuần, 2 tuần và 3 tháng của giai đoạn này, lãi suất trung bình tăng nhẹ. Không có giao dịch VND trong 9 tháng trong một tuần.

Đối với giao dịch USD, lãi suất giao dịch trung bình cho qua đêm và một tháng trong tuần này đã giảm nhẹ. Nói cách khác, lãi suất trung bình tăng từ 0,06% (giai đoạn 3 tháng) lên 1,55% (giai đoạn 2 tháng).

Theo Ngân hàng Negara, tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam cho cư dân vẫn ổn định so với tuần trước, và hiện thu phí 1-2% mỗi năm, thời gian dưới 1 tháng, dưới 2% mỗi năm, từ 1 tháng Lãi suất hàng năm dưới 12 tháng là 8,8-9% và lãi suất hàng năm từ 12 tháng trở lên là 11-13%.

Hiện nay, lãi suất cho vay là ở nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10% đến 13% mỗi năm, cho vay cho các hoạt động khác và lĩnh vực sản xuất có lãi suất hàng năm là 12 % Đến 15%.

Lê Thanh


    Trả lời