Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: ‘Các nước này không đợi Việt Nam phát triển’ ‘

Ông Nguyễn Zhidong, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2018 (VSF) sáng nay (18/1). Ông tuyên bố rằng tăng trưởng phải liên quan chặt chẽ đến sự bền vững và ổn định môi trường. Vĩ mô. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thừa nhận rằng nếu không duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam vẫn có nguy cơ tụt hậu so với các nền kinh tế khác. Đến năm 2035, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 10.000-12.000 đô la Mỹ, cao hơn so với hiện tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh với điểm chung trong giai đoạn này, không có quốc gia nào khác mong muốn Việt Nam phát triển. Nếu chúng ta phát triển một quốc gia, Bộ trưởng Việt Nam cũng sẽ giải thích. “Phát triển mười.” Ông tin rằng nếu tốc độ tăng trưởng cao không thể được duy trì trong một thời gian dài để thu hẹp khoảng cách với nền kinh tế. Ngoài ra, nguy cơ chậm trễ vẫn tồn tại.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nếu Việt Nam không thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao trong một thời gian dài thì vẫn có nguy cơ lạc hậu. hạn Ảnh: VGP .

Năm 2017, Việt Nam đạt được thành công trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải cách mô hình tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, nhưng vẫn còn nhiều quan điểm về nhiều mặt. Điều này là do GDP bình quân đầu người thấp, năng suất lao động thấp và đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) chưa đạt đến mức mong đợi. Đồng thời, những thách thức của bẫy thu nhập trung bình và sự lạc hậu về kinh tế vẫn còn nghiêm trọng.

Trong số nhiều lý do được đề cập, kế hoạch kém là một trong những vấn đề mà bộ trưởng đã giải quyết. Với sự nhấn mạnh đặc biệt vào. Dong cho biết: Gần 100 tài liệu pháp lý và 20.000 kế hoạch đã tồn tại, nhưng chúng không thực sự hiệu quả. Hiện tại, nhiều kế hoạch không theo sát thị trường, dẫn đến xung đột và bù đắp cho nhau. Hoàn thành những điều này và hướng dẫn phát triển dựa trên các yếu tố thị trường. Các kế hoạch quốc gia và khu vực sẽ được tích hợp nhiều hơn, và cơ sở hạ tầng, môi trường và xã hội sẽ được kết hợp thành một kế hoạch hoàn chỉnh ở đây để hoàn thành nó.

“Bộ Quốc phòng đang xây dựng kế hoạch thí điểm cho kế hoạch pháp lý ở đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng nói:” Khôi phục tất cả các kế hoạch khu vực để liên kết phát triển kinh tế, môi trường và xã hội. Đối với điều này, Bộ trưởng nói. “Nói về mục tiêu dài hạn là duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, Bộ trưởng cũng đưa ra nhiều gợi ý. Ông chủ yếu tập trung vào bốn loại vấn đề chính: xây dựng thể chế, môi trường kinh doanh, đổi mới, đổi mới và phát triển bền vững môi trường.

” Không Tập trung vào bẫy thu nhập một lần nữa, Việt Nam hiện thuộc nhóm thu nhập trung bình và phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Vấn đề của nhóm. Để khắc phục nhanh chóng, Việt Nam phải tăng thu nhập bình quân đầu người lên 10.000 USD. Đây là một thách thức không nhỏ, Bộ trưởng kết luận.


    Trả lời