Tín dụng chính sách xã hội giúp Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo

Tại Hội nghị tín dụng chính sách xã hội tổ chức sáng nay (15/7), ông Trần Quốc Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ, cho biết hoạt động tín dụng chính sách xã hội Việt Nam Lê Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và giúp đỡ Biến Việt Nam thành một mô hình giảm nghèo trên toàn thế giới.

Trong năm năm kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về các vấn đề tín dụng, do chính sách xã hội, các quỹ đã đạt 100% các quốc gia, khu vực và thị trấn của đất nước. Tổng vốn tín dụng chính trị đạt 226,56 tỷ đồng, tăng hơn 9 nghìn tỷ đồng từ cuối năm 2014. Cho đến nay, tổng dư nợ của Chương trình tín dụng chính sách xã hội đã đạt gần 22 nghìn tỷ đồng, tăng gần 70% so với năm trước. Ban hành Chỉ thị 40. – Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành tổng cộng gần 33,7 nghìn tỷ đồng và 12 triệu khoản vay để giúp hơn 2,1 triệu gia đình thoát nghèo trên cơ sở bền vững. Ngoài ra, nguồn tài trợ này giúp xây dựng hàng triệu nhà máy cung cấp nước uống ở nông thôn và nhiều người có quyền vay vốn để tạo việc làm và tiếp tục học hỏi.

Ông Nguyễn Văn Bình, ở cấp chính trị, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế Trung ương tin rằng niềm tin vào các chính sách xã hội là một khía cạnh tích cực của các chính sách phát triển kinh tế và xã hội được thực hiện gần đây. Ông nói: “Đây là một giải pháp sáng tạo, nhân văn sâu sắc và thích nghi với thực tiễn Việt Nam.” – Cho đến ngày nay, quan điểm và hướng dẫn của Chỉ thị 40 vẫn còn tồn tại. Giá trị và nhu cầu của công ty được đồng bộ hóa để hoạt động thực chất và hiệu quả. Chen Guoqiang nói. Ông cũng yêu cầu Ủy ban Kinh tế Trung ương đăng ký đầy đủ ý tưởng, tìm kiếm các giải pháp khác, mở rộng các thông lệ tốt … để làm cho chính sách này ngày càng hiệu quả hơn.

Quỳnh Trang


    Trả lời