Chính phủ ủy quyền vay gần 490 nghìn tỷ đồng vào năm 2020

Chiều ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về ngân sách tạm thời quốc gia năm 2020 và 93,37% số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Do đó, tổng thu ngân sách vượt 1,51 nghìn tỷ đồng, và tổng chi tiêu xấp xỉ 1,75 nghìn tỷ đồng. Số tiền bội chi được ủy quyền của Quốc hội là 234,8 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3,44%. GDP. Trong số đó, ngân sách trung ương vượt quá 217,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,2% GDP. Bội chi ngân sách địa phương là 1.700 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,24% GDP. — Quốc hội đồng ý cho chính phủ vay gần 4.900 nghìn tỷ đồng vào năm sau. Báo cáo trước đây của chính phủ đã chỉ ra rằng khoản vay trị giá gần 490 nghìn tỷ đô la này sẽ được sử dụng để cân đối ngân sách trung ương. Trong số đó, 217 nghìn tỷ đồng đã được sử dụng để bù đắp bội chi, 91 nghìn tỷ đồng được sử dụng để nhận nợ bảo hiểm và 217 nghìn tỷ đồng được sử dụng để trả các khoản nợ ngân sách lớn. Tổng quan về ngân sách, chính sách tài khóa với sự quản lý chặt chẽ, minh bạch và đồng bộ hóa với chính sách tiền tệ, ví dụ về trách nhiệm của các nhà lãnh đạo đối với việc quản lý và sử dụng tài chính và ngân sách.

“Chính phủ nên tiết kiệm chi phí hiện tại một cách hợp lý; chống lãng phí, giảm đáng kể chi phí tổ chức các cuộc họp, hội thảo, lễ hội, du học và khảo sát, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để mua thiết bị và kinh phí ở nước ngoài”, Quốc hội quyết định. Đại hội giáo dục giáo dục cũng đã đồng ý cho phép chính phủ tiếp tục sử dụng doanh thu xổ số cho đầu tư phát triển và ưu tiên bơm vốn vào các lĩnh vực như giáo dục, dạy nghề và y tế công cộng … Chính phủ đã chấp nhận chính phủ chấp nhận phí sử dụng đường bộ (bao gồm cả chính quyền trung ương và địa phương) Quản lý đường bộ) để tạo doanh thu và phân bổ các khoản thu này cho ngân sách trung ương – Anh Minh


    Trả lời