Quốc hội phê chuẩn khoản thanh toán gần 5 tỷ đô la tiền lãi vào năm 2020

Vào ngày 14 tháng 11, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 và 90,48% thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ. Do đó, Quốc hội phán quyết rằng tổng thu ngân sách là gần 851,8 nghìn tỷ đồng và thu ngân sách địa phương vượt 660,5 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách trung ương khoảng 1,06 triệu đồng, trong đó gần 367,71 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung cho cân đối ngân sách địa phương.

Năm 2020, Quốc hội đã thông qua khoản chi chung là 480 tỷ đồng. , Chi phí đầu tư và phát triển là 22 nghìn tỷ đồng, chi trả lãi là 1.154 nghìn tỷ đồng, và các khoản chi khác là 20.300 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ cải cách tiền lương, chi tiêu tiền lương giảm, giảm so với năm trước, còn 14,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng so với năm 2019. Quốc hội đã quyết định rằng ngân sách địa phương sẽ vượt quá 1,1 triệu đồng vào năm 2020, nhưng khoản vay để trang trải vượt mức vượt quá 18,1 nghìn tỷ đồng. Nợ chính gần 11,4.000 tỷ đồng. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai khu vực có khoản hoàn trả gốc cao nhất, lần lượt vượt mức 4.600 tỷ và 3.700 tỷ đồng. Đại diện Quốc hội đã bấm nút để giải quyết vấn đề. Quốc hội. Ảnh: Ngọc Thắng

Trong các cuộc thảo luận trước đây, nhiều thành viên của Quốc hội đã lo lắng rằng cơ cấu phân phối đầu tư phát triển vẫn bị phân mảnh và không thể đảm bảo vai trò hàng đầu theo Hiến pháp, chi đầu tư của chính phủ là thấp nhất trong năm năm qua.

Chính phủ sau đó đã giải thích rằng chi tiêu hiện tại vào năm 2020 sẽ là 470,6 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 27% tổng chi ngân sách. Trong số đó, chi đầu tư và phát triển của ngân sách trung ương là 220 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1 nghìn tỷ đồng (khoảng 11,7%) so với dự toán 2019, chiếm gần 47% tổng chi đầu tư phát triển. Do đó, chính phủ tin rằng việc ước tính chi đầu tư cho phát triển dần dần có thể đóng vai trò hàng đầu trong ngân sách trung ương và được cải thiện theo tinh thần của Hiến pháp và “Luật ngân sách quốc gia”. Trong quá trình xác minh, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết, trong số các khoản thu ngân sách khó khăn, các khoản thu trung tâm phụ thuộc nhiều vào việc thu gom dầu thô, nhập khẩu và xuất khẩu, và phân phối ngân sách. Chính sách của trung ương và địa phương có xu hướng giảm và chính phủ có kế hoạch đầu tư 220 nghìn tỷ đồng như một “công việc quản lý ngân sách”.

Tuy nhiên, ngân sách của cơ quan xác minh của Quốc hội chỉ là 112,9 nghìn tỷ đồng, ít hơn nhu cầu. Cơ quan này đề xuất tổ chức lại nguồn thu ngân sách trung ương và ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trước khi phân bổ các quỹ đầu tư công, Chính phủ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khuyến nghị chính phủ cuối cùng nên xem xét lại quy trình và thủ tục để loại bỏ các nút thắt ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phân bổ, phân bổ kế hoạch vốn và chi đầu tư công. Chính phủ cũng cần áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân gây ra sự chậm trễ trong phân bổ kế hoạch vốn và phân bổ vốn.

Để cân bằng ngân sách trung ương và địa phương, Quốc hội kêu gọi chính phủ điều chỉnh các khoản thanh toán. Một phần của ngân sách thanh toán lãi ngân sách trung ương năm 2020 để trả chi phí phát hành trái phiếu chính phủ, và tích cực tổ chức lại nợ chính phủ theo Luật Quản lý nợ công. -Ruan Hoài


    Trả lời