Các dự án từ 100 ha trở lên phải được đệ trình lên chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11 về Quản lý đầu tư phát triển đô thị. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt đầu tư sau khi nhận được đánh giá từ Bộ Xây dựng. Có hai trường hợp liên quan: quy mô sử dụng đất của dự án là 100 ha trở lên, hoặc ở nhiều tỉnh. Ý nghĩa đối với an ninh quốc gia và quốc phòng …

Với sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ quyết định phê duyệt đầu tư vào các dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 ha trở xuống dưới 100 ha. Trước đây, chỉ có các dự án từ 200 ha trở lên phải được đệ trình lên chính phủ để tham khảo ý kiến. Đây là những ý tưởng mới có thể giúp các cơ quan chính phủ theo kịp tiến độ phát triển đô thị và tránh sự lây lan của giấy phép.

Nghị định cũng đưa ra các yêu cầu mới đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trước đây, ở hầu hết các khu vực đô thị, các nhà đầu tư đã phải bán bản gốc hoặc thậm chí được xây dựng trước mặt, điều này đã đẩy giá bất động sản lên ở nhiều tỉnh. Nghị định cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đất riêng cho người dân đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định thực tế của khu vực chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngọc Minh


    Trả lời