Tổn thất ngân sách trong lĩnh vực ngân hàng

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý đầu tiên của năm nay, thuế thu được từ ngành ngân hàng của tỉnh giảm 55,45%, chủ yếu do thiếu thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại châu Á có mức giảm lớn nhất, chỉ 6 tỷ đồng Việt Nam (giảm 97,92%). Ngân hàng Xuất nhập khẩu đã trả 53 tỷ đồng (giảm 84,76%), Ngân hàng Sài Gòn Tongtian trả 60 tỷ đồng (giảm 61,01%), …– Trong quý đầu tiên, thanh toán bảo hiểm thuế ngành cũng giảm 30,89%. Đồng thời, các ngành tăng trưởng nhanh nhất trong cùng thời kỳ là ngành thực phẩm (tăng trưởng 21,91%), dệt may và giày dép (tăng trưởng 20,81%) và ngành vận tải (tăng trưởng 25,71%). Bộ Thuế thông báo, trong ba tháng đầu năm, thu nhập của người nước ngoài trong khu vực thủ đô đạt tổng cộng 7.648 tỷ đồng, chiếm 22,28 đồng% so với đơn hàng ước tính hàng năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012. Nhà máy bia Việt Nam trả 1.898 tỷ đồng (tăng 20,64% so với cùng kỳ); Công ty quốc tế Unilever Việt Nam trả 279 tỷ đồng (tăng 11,95%) và Công ty TNHH Ngân hàng HSBC Việt Nam trả 272 đồng (tăng 30,77) %) …

Theo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, tổng doanh thu tích lũy trong ba tháng đầu năm vượt 37.414 tỷ đồng, đạt 23,86% giá trị thuốc theo toa ước tính hàng năm, tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2012.

Lê Thanh


    Trả lời