Thủ tướng: ‘Nhiều nơi tìm kiếm đầu tư công và để nó ở đó’ ‘

Theo Cục Thống kê Quốc gia, đầu tư công tăng 1% và GDP tăng 0,06%. Nguồn vốn được coi là giúp Việt Nam tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng, bởi vì Covid-19 đã gây ra sự sụt giảm mạnh trong nhiều ngành công nghiệp.

Sáng ngày 16 tháng 7, trong cuộc họp sáng với chính quyền địa phương, Thủ tướng đã báo cáo tình hình: Bất cứ khi nào họ hợp tác với chính phủ, các bộ của chính phủ, thành phố và thị trấn, họ đều xin tiền, nhưng “chưa bao giờ đến thủ đô.” Ông nói: “Tại sao, sử dụng cùng một cơ chế và cùng một chính sách, vẫn có một nơi tốt để trả. Có phải vì quan liêu mà tiền bị bỏ lại ở đó và không được thực hiện?”, Thủ tướng Ninh Bình hỏi. ) Trong một cuộc họp kéo dài một tháng để thảo luận về việc chuyển tiền cho dự án, Thủ tướng chỉ ra rằng thư ký, thống đốc, người đứng đầu các bộ và cơ quan khác nhau phải chịu thua trước tình hình. Thủ tướng nói: “Trách nhiệm của chính phủ, các cơ quan chính phủ và chi nhánh là” tập trung trả hơn 633 nghìn tỷ đồng trong năm nay “.- Vì những lý do chủ quan, thay vì đưa ra những mục tiêu khách quan, ông nói rằng chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với chính quyền địa phương Thủ tướng kiên quyết tuyên bố: “Nếu vốn được phân bổ chậm, các bộ và lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với nhiều bộ, ngành để tăng tốc chi đầu tư công vào ngày 16 tháng 7. Ảnh: VGP

như một” mệnh lệnh “cho các ưu đãi và chi tiêu nhu cầu và triển khai đầu tư công Tổng thống Ruan Zhidong cũng đề nghị các cơ quan khác nhau và các nhà lãnh đạo khu vực xem xét thúc đẩy chi đầu tư vốn. Chính phủ là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, và kết quả tài trợ dựa trên đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Theo ông, các cơ quan chính quyền địa phương nên Chỉ định một nhà lãnh đạo để giám sát tiến độ của từng dự án. Kết quả tài trợ sẽ là cơ sở chính. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ vào năm 2020.

“Nếu kế hoạch không được hoàn thành theo lịch trình đã đặt ra, vui lòng kiểm tra tập thể, lãnh đạo và liên quan Trách nhiệm cá nhân. Nếu chi tiêu dưới 100%, Bộ trưởng Đồng nói: “Việc mô phỏng sẽ không được coi là hoàn thành thành công nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư dự án và nhân sự liên quan.”

Năm nay, vốn công cộng được Quốc hội lên kế hoạch vào năm 2020 Tổng mức đầu tư là 470,6 đồng. Bộ Tài chính cho biết, chi tiêu trong nửa đầu năm đạt gần 159.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 34% kế hoạch, trong đó vốn nhà nước là 410,6 nghìn tỷ đồng và vốn nước ngoài là 60 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, nó vẫn thấp hơn mức yêu cầu và vẫn có một lượng vốn chưa thanh toán lớn.

Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng tỷ lệ chi tiêu trung bình của ba bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương vượt quá 50%, trong khi 30 Tỷ lệ nợ của các bộ và ba địa phương là dưới 20%. 5%.

Nguyễn Zhidong, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuyên bố rằng, không giống như các năm trước, năm nay, đầu tư công cộng được phân bổ bởi Thủ tướng trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Nhiều bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương đã phân bổ vốn kế hoạch vào năm 202 0. Cuối tháng 6, tổng vốn đầu tư công đã quyết định phân bổ chi tiết vốn cho các dự án đủ điều kiện thanh toán. Gần 443.196 nghìn tỷ đồng, chiếm kế hoạch đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phân bổ. 94,2% (470.600 tỷ đồng). Số tiền còn lại chưa được phân bổ chi tiết tới hơn 274.000 tỷ đồng. Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tất cả các khu vực phát động phong trào yêu nước để chi tiêu bằng các quỹ “đầu tư công và tư nhân”. , Đầu tư trực tiếp nước ngoài … Chủ tịch ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố và bộ trưởng khác nhau phải lập kế hoạch hành động cụ thể và báo cáo Thủ tướng hai tuần một lần. Ngoài ra, Thủ tướng đã quyết định bắt đầu vào đầu tháng 8 để chuyển vốn từ những nơi khó tiêu hóa sang những nơi có thể thanh toán, đặc biệt là vốn trung ương, vốn ngân sách, bao gồm cả vốn APD. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhắc lại “Đừng làm điều này.” Nói cách khác, không phải là không thực tế để làm sạch trang web, khả năng của các nhà đầu tư, doanh nhân và “chặn” theo kế hoạch. Nhiều dự án được phân bổ kế hoạch vốn lớn hơn khả năng thanh toán vốn nước ngoài của họ. Lịch trình thực hiện phải sửa đổi thiết kế, tăng chi phí, tăng thời gian chương trình và hầu hết các dự án không được phép. Việc phân bổ đủ vốn tương đương ảnh hưởng đến chi tiêu vốn nước ngoài. Tung Chee-hwa nói rằng sự tồn tại vốn có của Covid-19 đã tồn tại trong nhiều năm và tác động của nó trong vài tháng đầu năm nay cũng có tác động. Thành lập vốn, đấu thầu và thanh toán trong nửa đầu năm. Ví dụ, do Covid-19, các dự án cho vay ODA, các hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, chuyên gia và doanh nhân từ nước ngoài … mọi thứ đều dừng lạiSự chậm trễ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của các dự án này. Do đó, do khối lượng giao dịch chưa được xác nhận hoặc khối lượng giao dịch chậm, chi tiêu cũng đã bị trì hoãn. Vốn dự án chi tiết sẽ được trả cho năm nay trước ngày 31 tháng 7. Đồng thời, các quan chức và đơn vị địa phương cũng nên quyên góp các kế hoạch và giải pháp cụ thể để loại bỏ những khó khăn trong việc làm sạch, đấu thầu và bồi thường để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Gửi các mặt hàng.

“Nhà đầu tư phải cam kết tiến độ phân bổ của từng dự án. Nếu chưa hoàn thành, vui lòng xem xét chuyển tiền sang dự án khác hoặc chuyển nhà đầu tư theo khả năng của họ.” Tung Chee-hwa đề xuất.

Kế hoạch và đầu tư Người phụ trách bộ cho biết, cơ quan này sẽ bắt đầu hợp tác với nhiều đơn vị khác nhau vào tháng 7 để xác minh và xem xét tiến độ tài trợ dự án để nhanh chóng đưa ra khuyến nghị cho thủ tướng. Nhìn chung, chính phủ đã chuyển kế hoạch đầu tư công.


    Trả lời