Dễ dàng thắt chặt các khoản vay giữa các ngân hàng

Thông báo số 21 của Ngân hàng Quốc gia, vừa có hiệu lực, sẽ thắt chặt một phần ngân hàng các khoản vay Nhuần. -Không có nhiều lo ngại, các tổ chức tín dụng dường như đồng ý “thắt chặt” các vụ kiện. Ví dụ, rất khó để xác định ngân hàng nào không đủ điều kiện cho vay, đặc biệt là những ngân hàng có khoản nợ đến hạn từ 10 ngày trở lên và các ngân hàng này bị hạn chế giao dịch liên ngân hàng và đình chỉ hoặc tạm ngừng. . Do đó, nhiều tổ chức cho vay đã yêu cầu Ngân hàng Quốc gia thiết lập một kênh tiết lộ và cập nhật thông tin về tình trạng nợ của ngân hàng để người cho vay biết điều này trước khi đưa ra quyết định. . .

Ngân hàng Quốc gia thắt chặt các khoản vay cho các ngân hàng. Ảnh: Lê Chi

Trước đề xuất này, Ngân hàng Negara tuyên bố rằng họ không yêu cầu tổ chức này cung cấp thông tin về các tổ chức tín dụng không đáp ứng điều kiện cho vay của thị trường. Nếu ngân hàng là người cho vay, nó có thể bảo vệ các quyền của mình bằng cách yêu cầu các đối tác đồng ý chịu trách nhiệm. Cung cấp thông tin chính xác trong hợp đồng cho vay và hợp đồng mua bán chứng khoán kỳ hạn. Đồng thời, các tổ chức tín dụng cho vay cũng chịu trách nhiệm đánh giá các đối tác, trong khi các ngân hàng cho vay chỉ chịu trách nhiệm về thông tin. Nếu người vay vi phạm quy định này, tổ chức tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đây, Chủ tịch Nguyễn Văn Bình cũng thừa nhận rằng ngân hàng còn nợ bên kia thời gian. Đó là thực tế để sử dụng vô tội vạ. Mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp (thị trường 1) rất gần gũi, nhưng không gian giữa các ngân hàng (thị trường 2) quá lớn, cần rất nhiều tiền, nhưng không có lãi. Đối với thống đốc, các ngân hàng đã hiểu nhầm về cái gọi là ngân hàng không thể và không thể phá sản, do đó họ có thể dễ dàng vay tiền của nhau.

Tình trạng này đã khiến các ngân hàng thường nợ mỗi ngân hàng các khoản nợ tồn đọng quá hạn khác. Nhiều người cho rằng trong quá trình tái tổ chức ngân hàng, Bank Negara nên giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt. Bởi vì bản chất của các giao dịch liên ngân hàng chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu thanh khoản khẩn cấp của nhóm. Các cơ quan tín dụng trong một khoảng thời gian ngắn: qua đêm, ngày, tuần, chủ yếu dựa trên tín dụng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều ngân hàng đã không thể lưu chuyển, không thể vay tiền trên thị trường bằng mọi giá và không thể cạnh tranh để huy động vốn trên thị trường, điều này khiến họ không thể trả được nợ bằng bất cứ giá nào. thời gian. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Nghị định số 21, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phân loại, thực hiện và sử dụng các yêu cầu pháp lý. Theo quy định của thống đốc Ngân hàng Quốc gia, có nguy cơ cung cấp các khoản vay cho các tổ chức tín dụng khác và các chi nhánh của ngân hàng nước ngoài và mua chứng khoán thường xuyên.


    Trả lời