11 tháng sau khi nông nghiệp đạt thặng dư thương mại 10 tỷ USD

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào ngày 25 tháng 11, trong 11 tháng đầu năm 2012, tổng giá trị nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và phân bón ước tính là 15,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với năm trước. Cùng kỳ năm 2011.

Cụ thể hơn, so với cùng kỳ năm 2011, tổng giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu trong 11 tháng năm 2012 đạt 627 triệu USD, tăng 9,6%. Nhập khẩu đồ nội thất đạt 2,858 tỷ USD, tăng 2,8%. Nhập khẩu các sản phẩm thủy sản là 614 triệu đô la Mỹ, tăng 26,6%, lúa mì đạt 699 triệu đô la Mỹ, giảm 4,1%.

Thức ăn chăn nuôi vẫn là sản phẩm nhập khẩu lớn nhất, với giá trị nhập khẩu là 2,19 tỷ USD, tăng 5,2%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các sản phẩm đậu nành rất cao, lần lượt là 61,1% và 68,6%. Đồng thời, nhập khẩu phân bón hóa học và cao su giảm. Cao su giảm 14,7%, phân bón giảm 4,9%.

Theo báo cáo, xuất khẩu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 11 là khoảng 240 tỷ USD, làm cho tổng giá trị xuất khẩu của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Khối lượng sản xuất 11 tháng là khoảng 25 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, trong 11 tháng đầu năm 2012, thặng dư xuất khẩu nông sản là khoảng 10 tỷ USD.


    Trả lời