Việt Nam đã chi gần 16 nghìn tỷ đồng cho Covid-19

Thông tin trên được trình bày bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiandong, tại cuộc họp trực tuyến của chính phủ và địa phương vào ngày 2 tháng 7. Trong số đó, 4,1 nghìn tỷ đồng được sử dụng đặc biệt để phòng chống dịch bệnh. Khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng Việt Nam được sử dụng cho 11 triệu người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 để giảm và kéo dài thời gian nộp thuế. Ngăn chặn sốt lợn châu Phi, khắc phục hậu quả và tiếp tục sản xuất sau thảm họa thiên nhiên (hạn hán, xâm nhập mặn, v.v.). Cục Dự trữ Quốc gia đã xuất khẩu 13.600 tấn gạo để giúp người trồng lúa trước khi thu hoạch vào đầu năm 2020 nhận được cứu trợ và nạn đói, qua đó giúp họ khắc phục hậu quả của thiên tai. Ảnh: Hà Minh

Tuy nhiên, thu nhập ngân sách trong 6 tháng đầu năm nay tương đối khó khăn và thuộc 3 ngành kinh tế lớn. Trong nửa đầu năm, thu ngân sách chỉ chiếm 44,22% ngân sách, tương đương hơn 668 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, các khoản thu nhập này đã giảm hơn 11%, mức thấp nhất kể từ năm 2013. Do đó, thu nhập trong nước đạt mức 44,11% dự kiến, giảm 8%. Doanh thu từ dầu thô đạt 59,7%, giảm xuống còn 28,5%. Cán cân nhập khẩu và xuất khẩu đạt 43,4% dự kiến, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thu nhập trong nước, thu nhập của ba thành phần kinh tế yếu, trong khi doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm 37%, giảm 21,5%; Dong Jianhua cho biết doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 42%, giảm 6,5%, kinh tế ngoài quốc doanh Chiếm 37%, giảm 16%.

“Điều này phản ánh hoàn cảnh của nền kinh tế.” Xem thêm: Nền kinh tế có thể chưa chạm đáy

Ông Dong nói rằng vào nửa cuối năm 2020, do tác động tiêu cực của dịch bệnh, thu ngân sách Sẽ khó khăn hơn. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thuế và thuế quan để thúc đẩy phát triển thương mại và sản xuất, chống thất thoát, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế và nợ thuế.

Về chi tiêu ngân sách, phấn đấu trả tất cả các kế hoạch đầu tư công, kể cả kế hoạch hàng năm, đến năm 2020. Năm 2019 đã trôi qua, đến năm 2020, giảm chi phí họp văn phòng trung ương và địa phương ít nhất 70% và tiết kiệm 10% còn lại của chi phí định kỳ. Sử dụng các nguồn lực địa phương để ngăn chặn dịch bệnh và khắc phục hậu quả tự nhiên, an sinh xã hội.

Nếu tất cả các giải pháp và tài nguyên trên được sử dụng, ngân sách nhà nước phải được cân bằng. Bộ sẽ báo cáo chính phủ tại phiên họp thứ mười vào cuối năm và trình Quốc hội để xem xét điều chỉnh các mục tiêu ngân sách quốc gia. – Rõ ràng, trong kỳ họp thứ mười bốn trong kỳ họp thứ chín của Quốc hội, Quốc hội đã quyết định không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng và ngân sách cho năm 2020 để “phấn đấu đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội cao nhất”. -Minh Minh


    Trả lời