Ông Feng Guoxian: “Không có nghi ngờ gì, tăng hoặc giảm các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức”

Chiều ngày 9 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe các báo cáo này và thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách và pháp luật liên quan đến việc quản lý và sử dụng các khoản vay nước ngoài trong giai đoạn 2011-2016. Theo các nhiệm vụ kiểm soát, trong giai đoạn 2011-2016, các quy định về quản lý và sử dụng các nguồn tài chính công theo các quy định mới nhằm mục đích chặt chẽ hơn, công khai và minh bạch hơn. Đã ký được 319 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 33,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 59% so với giai đoạn 2006-010. Tính trung bình, trong giai đoạn này, hỗ trợ phát triển chính thức và các khoản vay ưu đãi nước ngoài chiếm 37,6% tổng số. Đầu tư phát triển ngân sách nhà nước.

Ông Pan Xuanyong, Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng có quá nhiều khoản vay để thu hút. Người nhận là khoảng $ 40 mỗi người. Mặc dù mức thuế cao nhất ở một số quốc gia như Hàn Quốc là 10 đô la Mỹ / người, nhiều quốc gia khác có mức thuế thấp hơn. Tung Chee-hwa nói: “Malaysia, Lào và Campuchia cũng đang giảm dần các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức.” Việt Nam cũng nên hướng tới xu hướng này.

Ngay lập tức bổ nhiệm phó chủ tịch Quốc hội Feng Guoxian nói: “Thật tốt khi giảm dần vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nhưng thật dễ chịu khi làm điều đó một cách chính xác.” Ông giải thích rằng Việt Nam là một nước đang phát triển và cần vốn, kể cả Cho vay đầu tư phát triển.

“Trong bối cảnh thu nhập ngân sách hạn hẹp và nhu cầu đầu tư lớn, cần phải cung cấp các khoản vay để hỗ trợ phát triển chính thức. Ông Qian nói:” Ông Feng Guoxian, phó chủ tịch của Kuomintang. Ảnh: Quốc hội – Theo báo cáo giám sát một lần nữa, từ năm 2011 đến năm 2016, hỗ trợ phát triển chính thức và các khoản vay ưu đãi nước ngoài chiếm trung bình 37,6% tổng vốn đầu tư phát triển trong ngân sách nhà nước. Tổng chi phí trong toàn bộ thời gian giám sát là khoảng 28 tỷ đô la Mỹ (tương đương với 560 nghìn tỷ đồng), trong đó khoảng 18% được sử dụng để trả nợ nước ngoài của chính phủ, khoảng 226 tỷ đồng. -Báo cáo của nhóm giám sát từ Quốc hội AS cũng đưa ra một loạt các hạn chế và lỗ hổng trong việc quản lý và sử dụng ODA. Cụ thể hơn, theo nhóm giám sát, không có chiến lược thống nhất cho việc huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển chính thức, điều này cũng chỉ ra sự phân mảnh và phân cấp.

Trong nhiều trường hợp, việc lập kế hoạch và phân bổ vốn là không đủ thực tế. nhu cầu. Kể từ năm 2015, các quỹ APD đã được phân bổ theo tiến độ của dự án và kết quả thanh toán đã cao hơn nhiều so với dự toán được Quốc hội phê duyệt. Một số dự án chi hơn 8 lần so với kế hoạch. Ví dụ, dự án quản lý tự nhiên Kwangsan, có kế hoạch chi 13,6 tỷ đồng, trong khi chi vượt quá 113 tỷ đồng. Các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức và các khoản vay ưu đãi nước ngoài chỉ mang tính hình thức, khiến chi tiêu thực tế vượt quá ước tính lớn, gần gấp đôi dự toán, do đó làm tăng thâm hụt ngân sách. Chẳng hạn, năm 2011, chi hỗ trợ phát triển chính thức vượt quá giá trị ước tính là 5,775 nghìn tỷ đồng, năm 2012 đã vượt quá 1,714 tỷ đồng, năm 2013 là 29,420 tỷ đồng …- “Se lo lắng”, đó là ủy ban Tâm trạng của Chủ tịch Thanh, sau khi đọc báo cáo của Nhóm giám sát khoản vay ODA cho thanh thiếu niên và trẻ em, ông đề nghị tăng cường giám sát các đơn vị bầu cử địa phương và trung ương. “Hội đồng dân tộc nên nắm bắt các dự án ODA do họ quản lý và giám sát”, ông Bình nói. – Đồng thời, theo nhiều đại diện, một đoàn nên được theo dõi. Cảnh sát đã cung cấp một địa chỉ cá nhân và địa phương rõ ràng … Nó không được thực hiện tốt và không thể làm rõ trách nhiệm. Nguyễn Thị Thanh Hải, giám đốc của Ủy ban nhân dân, cho biết: Nếu có một khoảng cách, có một địa chỉ cụ thể. Chịu trách nhiệm về các dự án và dự án hỗ trợ phát triển chính thức. “

Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, bà Lê Thị Nga, là mâu thuẫn. Vào thời điểm đó, hầu hết các tác động tiêu cực của các dự án này được phát hiện bởi nước ngoài thay vì Việt Nam và được trích dẫn Một loạt các dự án sử dụng các khoản vay nước ngoài không chính xác, chẳng hạn như PMU18, trong khi các dự án đường sắt sử dụng các khoản vay của Nhật Bản. Bà đề nghị rằng … báo cáo giám sát của Quốc hội phải được làm rõ và tại sao.

Trong cuộc thảo luận, người ta nhận ra rằng lý do sử dụng các khoản vay nước ngoài bị hạn chế. Ông Ruan Dehai, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách, cũng là trưởng nhóm giám sát. Trên thực tế, ở nhiều nơi, các quan chức vẫn tin rằng “ODA là miễn phí”.

“Trong một số trường hợp, nhân viên bị hạn chế, một phần vì tiền được miễn phí. Không có ông Hải nói về việc tài trợ cho các thị trấn:” Không có áp lực trả nợ và lãi, do đó, không có mối quan tâm thực sự Hiệu quả của dự án. Miễn là khoản vay được vay, hãy viết dự án “hoặc” thay vì tập trung vào hiệu quả thực tế mà không thấy trách nhiệm quản lý nó.Sử dụng hiệu quả chi phí – dựa trên những thiếu sót trên, nhóm giám sát đã chỉ ra rõ ràng trách nhiệm của chính phủ và các bộ khác nhau. Đối với chính phủ, nhiệm vụ tiếp theo chỉ ra rằng nhiều nỗ lực đã được thực hiện để thiết lập một nền tảng pháp lý và quản lý, và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả của nhiều dự án và công trình xây dựng không tương xứng với chi phí và nợ phải trả của chính phủ trong tương lai. -Là một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nợ công thống nhất, ban quản lý và chính quyền của chính phủ vẫn không có trọng tâm đàm phán và ký kết các thỏa thuận cho vay, họ chưa đề xuất sửa đổi kịp thời các quy định pháp lý để nhanh chóng khắc phục các hạn chế của tổ chức. Báo cáo giám sát cho biết một số dự án cho vay được chính phủ bảo lãnh cũng bị lỗ, tổn thất tài chính và khó khăn trong việc trả nợ.

— Hiệu suất kém của Phòng Kế hoạch và Đầu tư năm 2003. Trong quá trình lập kế hoạch, việc không báo cáo Quốc hội và Quốc hội về tình hình huy động hiện nay đã vượt quá giới hạn trên của luật pháp. Nghị quyết của Quốc hội.

Sự phối hợp giữa các ban, ngành của Bộ Hỗ trợ Phát triển Chính thức, đặc biệt là sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và “ngân hàng có điều kiện” không nghiêm ngặt cũng không đáp ứng. Nếu có sự khác biệt trong báo cáo thực tế về huy động và chi tiêu hỗ trợ phát triển chính thức, vui lòng cung cấp số lượng người nộp đơn. -Sự khác biệt trong dữ liệu chi tiêu hỗ trợ phát triển chính thức là do ” thực tiễn ” – Theo báo cáo giám sát, tổng chi phí hỗ trợ phát triển chính thức từ 2011 đến 2016 là 28 tỷ đô la Mỹ, tương đương 560 nghìn tỷ đồng. So với mức trần hỗ trợ phát triển chính thức hàng năm là 300 nghìn tỷ đồng, dữ liệu chỉ ra trong báo cáo của phái đoàn giám sát là rất quan trọng, đạt 260 nghìn tỷ đồng. Feng Guoxian, Phó Chủ tịch Quốc hội, hỏi: “Giới hạn hỗ trợ phát triển chính thức hiện nay là 300 nghìn tỷ đồng, nhưng tổng báo cáo của nhóm giám sát chi tiêu là 560 nghìn tỷ đồng. Cho vay các khoản vay mới? “

Giải thích các số liệu đang thảo luận. Ông Nguyễn Zhidong, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết các số liệu nêu trong báo cáo của Phái đoàn Giám sát Quốc hội đã được Bộ Tài chính tóm tắt. Bởi vì sự khác biệt trong “phương pháp”.

“Bộ Tài chính thu thập dữ liệu theo số sau khi ký thỏa thuận. Bộ hy vọng sẽ có được chi tiêu thực tế của dự án cho vay. Do đó, dữ liệu của Phòng Kế hoạch thấp hơn. Ông Đồng giải thích:” Người phụ trách phòng kế hoạch vượt qua nhiều chu kỳ xem xét Để biết thêm thông tin, các dự án này đã được thực hiện và 698 dự án đã được thực hiện. Kế hoạch thỏa thuận cho vay được ký sau khi phê duyệt chi trung hạn … Chi tiêu bổ sung tăng thêm khoảng 62 nghìn tỷ đồng. “Bộ Kế hoạch sẽ tiếp tục xem xét và yêu cầu ủy quyền dữ liệu cuối cùng được báo cáo trước Quốc hội tại cuộc họp tháng 10”, Bộ trưởng kế hoạch cho biết thêm. -Ông Minh


    Trả lời