Bội chi ngân sách năm 2016 chiếm 5,52% GDP

Vào sáng ngày 12 tháng 6, hơn 95% nghị sĩ đã thông qua nút phê chuẩn trong nghị quyết phê chuẩn nghị quyết cuối cùng của ngân sách quốc gia năm 2016. Do đó, tổng thu ngân sách vượt quá 1.407 tỷ đồng, bao gồm cả thu từ 2015 đến 2016, theo Luật Ngân sách Quốc gia năm 2002, số dư ngân sách địa phương đã được thu thập trong năm 2015, huy động đầu tư được thu từ ngân sách địa phương và thu dự phòng tài chính Jinzhong thu tiền. -Tổng chi ngân sách gần 157,5 triệu đồng. Đồng Việt Nam, bao gồm số tiền được chuyển từ năm 2016 đến 2017.

Bội chi ngân sách năm 2016 là 24.872,8 tỷ đồng, chiếm 5,52% GDP. Các nguồn tạo nên thâm hụt ngân sách bao gồm các khoản vay trong nước là 19.716,5 tỷ đồng và các khoản vay nước ngoài là 51.563 tỷ đồng.

Giải thích và mua lại trước đây Người ta nói rằng ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách, bày tỏ lo ngại về việc này. . Tỷ lệ thâm hụt ngân sách / tổng sản phẩm quốc nội năm 2016 cao hơn tỷ lệ được Quốc hội phê chuẩn, ảnh hưởng đến nợ công. Trong số các tỷ lệ, mức thâm hụt ngân sách năm 2016 được đặt ở mức cao hơn 0,57 so với mức được phê duyệt. %. Ảnh: PV

Theo ông Hải, thâm hụt năm 2016 thấp hơn ước tính, nhưng do GDP không đạt kế hoạch nên đã giảm xuống gần 600 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ này vượt quá tỷ lệ so với GDP Tỷ lệ này cao hơn mức cho phép của Quốc hội (4,95%). Chưa kể nợ bảo hiểm xã hội là 2.209 tỷ đồng, và tỷ lệ nợ công / GDP tiếp tục tăng ở mức 63,71%.

Năm 2017, các chỉ số này được kiểm soát tốt hơn và nợ công tăng. Nó giảm xuống 61, chiếm 4% GDP. Do đó, để đảm bảo thâm hụt hàng năm và giảm áp lực gia tăng nợ công, Quốc hội khuyến nghị chính phủ dự báo và tính toán tổng sản phẩm quốc nội gần với thực tế; Thâm hụt hàng năm được xác định bởi Quốc hội với số lượng và tỷ lệ phần trăm tuyệt đối (%). Ông Nguyễn Đức Hải cho biết: Chính phủ phải có giải pháp để đảm bảo rằng mục tiêu thâm hụt ngân sách 2016-2020 đạt khoảng 3,9% GDP và số dư nợ công nằm trong phạm vi được ủy quyền. Để tăng trưởng GDP không đáp ứng kế hoạch, nó phải dựa trên quốc gia. Nghị quyết của quốc hội tích cực điều chỉnh các nhiệm vụ chi tiêu phù hợp để đảm bảo thâm hụt GDP.

Anh Minh


    Trả lời