Khánh Hòa và Cà Mau không được phép quản lý 3 cảng tại Vinalines

Công ty quản lý cảng sẽ phải tiếp tục đầu tư vốn chủ sở hữu theo quyết định đã được phê duyệt (văn bản được ký bởi phó thủ tướng vào ngày 20 tháng 8). Theo kế hoạch tổng thể hàng năm của hệ thống cảng Việt Nam, cảng Nha Trang sẽ là cảng Việt Nam vào năm 2020. Nó đã trở thành một nhà ga du lịch có thể chứa các tàu du lịch quốc tế. Trong khi đó, cảng Cam Ranh là khu vực neo đậu chính cho tàu container với trọng tải từ 30.000 đến 50.000 dwt.

Để tạo điều kiện chuyển giao chức năng cảng Nha Trang và thúc đẩy vận chuyển hàng hóa từ cảng Cam Ranh sang cảng Cam Ranh. Cuối năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản yêu cầu chính phủ ủy quyền chuyển công ty vận chuyển Nha Trang Các cảng Zhuang và Jinlan đã được chuyển đến khu vực địa phương để quản lý. Đề xuất này cũng đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào đầu năm nay. Ngoài Cảng Nankan, Ủy ban Nhân dân của huyện Kamo cũng đã gửi một văn bản yêu cầu Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải và Tỉnh Venaríns để xem xét và chuyển giao. Quản lý và đầu tư, vận hành tỉnh. Lý do chính là do tình hình tài chính của Công ty TNHH cảng Nancan khó khăn, tiến độ xây dựng của cảng rất chậm, nhưng Camo đã tìm được nhà đầu tư mới có đủ vốn. Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các nhà đầu tư hợp tác trực tiếp với Vinalines để thống nhất kế hoạch đầu tư của cảng Nam Càng, tránh lãng phí đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình chia cổ phiếu. Khi Vinalines được tổ chức lại, ba công ty cảng sẽ áp dụng phương thức vốn chủ sở hữu, trong đó Vinlines sẽ nắm giữ 75% vốn của Nha Trang, Cảng Cam Ranh và 50-65% vốn của Nam Cần. Thư Des Des


    Trả lời