“Ngân hàng quốc gia đủ mạnh để can thiệp vào thị trường vàng”

Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Sở Ngoại hối Ngân hàng Quốc gia. Ảnh: Thanh Bình

Sau khi quyết định dự thảo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này được công bố, ông Huy đã trả lời các câu hỏi của báo chí về ý định của Ngân hàng Quốc gia về việc tham gia giao dịch vàng miếng. — Khi tham gia thị trường lần đầu tiên, Ngân hàng Quốc gia nên tiến hành kinh doanh như thế nào để đảm bảo thanh khoản và tăng dự trữ quốc gia?

– Quyết định dự thảo là một trong những văn bản pháp lý cho việc chuẩn bị Ngân hàng Quốc gia tham gia mua bán vàng miếng trên thị trường nội địa. Ở giai đoạn này, dự thảo thông báo chính sách và quy trình đấu thầu cũng sẽ được mời. Nội dung của các tài liệu này sẽ thảo luận chi tiết hơn về cách mua và bán, cách đặt giá bán và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến can thiệp ổn định thị trường và tăng dự trữ.

Về cơ bản, có hai phương thức để Ngân hàng Quốc gia trực tiếp hoặc thông qua đấu thầu, để mua và bán. Nhưng trong tương lai gần, phương thức đấu thầu sẽ được ưu tiên vì đây là cách minh bạch và minh bạch nhất. Khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng, Ngân hàng Quốc gia sẽ tổ chức thị trường liên ngân hàng để tất cả các bên có thể trực tiếp mua và bán. Tất cả các công ty và tổ chức tín dụng được phép kinh doanh vàng miếng và muốn tham gia giao dịch vàng.

– Vậy, khi nào Ngân hàng Quốc gia sẽ bắt đầu mua và bán vàng miếng?

Ngân hàng Quốc gia đã chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để tham gia thị trường khi áp dụng các tài liệu định hướng. Trong tương lai gần, trong tình hình giá hiện tại, Ngân hàng Quốc gia sẽ ưu tiên bán hàng để đảm bảo giá trong nước gần với mục tiêu của thế giới hơn.

Về mặt mua, Ngân hàng Quốc gia phải cân nhắc tiến độ xác định cuối cùng số dư tiền gửi vàng của tổ chức tín dụng quốc gia. Dự kiến ​​sau ngày 30 tháng 6 (ngày cuối cùng của ngân hàng), Ngân hàng Quốc gia có thể bắt đầu mua, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường, điều kiện kinh tế vĩ mô, nguồn cung và năng lực. Mọi người sẵn sàng bán hay không bán.

– Bạn có thấy trước khi giá vàng trong nước có thể đạt giá thế giới không?

– Tất nhiên, không thể có được giá trong vòng một hoặc hai ngày giao dịch. . Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Quốc gia tham gia vào thị trường này, vì vậy sẽ mất một thời gian để phân tích và dự báo xu hướng và mối quan hệ giữa cung và cầu. Trên thực tế, sau ngày 10 tháng 1, chênh lệch giá vàng trong nước đã thu hẹp rất nhiều, từ khoảng 5 triệu đồng Việt Nam cho mỗi hai vàng, xuống còn khoảng 2 triệu. Vào thời điểm đó, chỉ số tăng sức bán tăng mạnh. . Các ngân hàng quốc doanh sẽ can thiệp vào việc bán, nhưng phải xem xét liệu có nên bán để hạ giá ngay lập tức hay không. Ngân hàng Quốc gia có tất cả các nguồn lực để thực hiện mạnh mẽ các yêu cầu của Quốc hội và chính phủ. Với nguồn tài nguyên vàng hiện có, Ngân hàng Quốc gia có thể bán các biện pháp can thiệp. Mặt khác, các công cụ hỗ trợ khác nhau cũng sẽ được cung cấp, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và tài khoản thương mại với nước ngoài. Một khi Ngân hàng Quốc gia gia nhập thị trường, rất khó để ai đó tạo ra sóng và đầu cơ, bởi vì lợi nhuận được tạo ra không xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.

– Ngân hàng Quốc gia xem xét khả năng huy động vàng của người dân như thế nào?

– Kế hoạch này không được xem xét vì chi phí cao, có thể mở rộng tâm lý của sản phẩm vàng. Nếu cần thu hút vàng trong nhân dân, trước hết, Ngân hàng Quốc gia sẽ ưu tiên mua vàng.

– Ngân hàng Quốc gia sẽ sử dụng các quỹ trong dự trữ quốc gia như thế nào để xác định mục tiêu tiết kiệm vốn? Mua bán vàng? ?

– Theo quy định dự trữ ngoại hối quốc gia hiện hành, giao dịch vàng phải đạt được mục tiêu tăng dự trữ để đảm bảo thanh khoản, và mục tiêu thứ ba là lợi nhuận. Xin lưu ý rằng đây là một mục tiêu phụ.


    Trả lời