Do bán dự án An Tiên, doanh thu của HAG tăng thêm 1 nghìn tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa giải thích kết quả bán hàng kết hợp trong quý 3. Theo dữ liệu của HAG, thu nhập ròng trong quý 3 đã tăng 1.140 tỷ đồng từ 1.383 tỷ đồng năm ngoái lên 2.394 tỷ đồng trong năm nay do xác nhận doanh thu từ bán dự án. -Tuy nhiên, theo dữ liệu của HAG, trong quý 3, giá vốn hàng bán tăng thêm 1.251 tỷ đồng (từ 510 tỷ đồng năm ngoái lên 2,20 tỷ đồng năm nay), cao hơn so với sự sụt giảm doanh thu, khiến lợi nhuận gộp giảm. 237 tỷ đồng. Thứ ba, thu nhập ròng của Hoàng Anh Gia Lai là 2.394 tỷ đồng. Về thu nhập tài chính, HAG giảm 104 tỷ đồng trong quý 3, từ mức 118 tỷ đồng năm 2011 xuống còn 78 tỷ đồng trong năm nay. Theo HAG, lý do khiến doanh thu tiền gửi ngân hàng của tập đoàn là 157 tỷ USD trong quý. Tuy nhiên, HAG cho rằng đây không phải là thu nhập thường xuyên, mà dao động theo thời gian nên chỉ tạo ra 50 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Về chi phí tài chính, theo HAG, mức giảm 127 tỷ đồng chủ yếu là do giảm chi phí lãi 100 tỷ đồng, và cán cân cho vay và lãi suất vốn lưu động cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của ông Gia Lai là 2.816,1 tỷ đồng, trong đó 42,4% là tài sản ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là khoảng 6.320 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tức là bằng 2/3 vốn cổ phần. – Hàng tồn kho cuối quý 3 là 3,861 tỷ đồng, và số dư tiền mặt là 15.895 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai có 52 công ty con, hoạt động ở 6 vùng khác nhau. Cụ thể hơn, có 15 công ty trong ngành bất động sản, 6 công ty trong ngành năng lượng, 17 công ty trong các ngành công nghiệp, 5 công ty trong các mỏ, 2 công ty trong ngành gỗ và 7 công ty trong ngành gỗ. — -Han Phi


    Trả lời