Hỗ trợ đặc biệt cho ngư dân đóng thuyền đánh cá biển sâu

Vào ngày 9 tháng 6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huế đã chủ trì cuộc họp về quyết định dự thảo của Thủ tướng Chính phủ, ban hành cơ chế đầu tư một lần để đầu tư xây dựng tàu cá mới cho tàu cá biển sâu. -Theo tài liệu dự thảo, quyết định quy định rằng các thực thể có liên quan là các tổ chức, cá nhân của tổ chức (cá nhân) (chủ tàu) muốn đóng và sở hữu tàu mới bằng thép và vật liệu mới, và tổng công suất máy chủ là 400 CV. Hoặc nhiều hơn, bao gồm mua máy móc mới, thiết bị tàu, thiết bị đánh cá, ngư cụ, thiết bị bảo quản hải sản, bảo quản hàng hóa, xử lý hàng hóa trong các hoạt động báo cáo dịch vụ. Câu cá

— Khoảng 16 năm sau, ngư dân đóng thuyền đánh cá biển mới có thể nhận được hỗ trợ theo thời gian, nhưng chỉ hỗ trợ tạm thời.

– Sau khi đầu tư, con tàu sẽ chỉ nhận được một loại hỗ trợ. Các tàu mới được thực hiện sau khi hoàn thành, mỗi tàu chỉ có thể được hưởng một chính sách hỗ trợ đóng tàu mới. Nếu có nhiều chính sách hỗ trợ đóng tàu mới, chủ tàu chỉ có thể chọn chính sách hỗ trợ cao nhất. Nếu một ngư dân đóng thuyền và được vay tiền (16 năm), anh ta có thể nhận được hỗ trợ tạm thời, tương đương với chính sách tín dụng.

Phó thủ tướng đã đưa ra khuyến nghị cho các sở, ngành khác nhau khi soạn thảo quyết định. Cần phân biệt rằng tàu sắt, gỗ hoặc thân tàu là vật liệu mới. Đồng thời, ông yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét các tiêu chuẩn kỹ thuật về nhu cầu của ngư dân và các loại tàu để xây dựng kế hoạch cơ bản để thực hiện quyết định. -Chú ý đánh giá tác động và việc thực hiện các Nghị định 67 và 89 để xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm ngăn chặn các chính trị gia can thiệp lẫn nhau trong quá trình thực hiện. — Dữ liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp, làng chỉ ra rằng gần hai năm sau khi áp dụng Nghị định số 67, hệ thống ngân hàng đã nhận được 770 đơn xin vay ưu đãi cho các tàu cá biển sâu, trong đó có 533 văn bản được ký đã được phê duyệt, Tổng cộng có 2.284 tàu sẽ được đóng vào năm 2020. Hiện có 156 tàu đánh cá biển sâu được hạ thủy.

Nguyễn Hoài


    Trả lời