Mức lương tối thiểu chưa bằng một nửa mức sống

Tại hội thảo do Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay về mức sống tối thiểu và cơ sở để xác định mức lương tối thiểu và mức lương tối thiểu, nhiều người nhận ra rằng mức lương tối thiểu hiện tại đã được quan sát. 50-60% mức sống của người lao động.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Xã hội, cho biết mức lương của công việc hành chính và phi thương mại chỉ chiếm 70% trong lĩnh vực thương mại. . Cuộc khảo sát cho thấy mức lương hiện tại trong lĩnh vực thương mại chỉ đáp ứng 62-69% mức sống tối thiểu của người lao động.

“Điều này cho thấy có một khoảng cách giữa mức lương tối thiểu của đơn vị với cấp hành chính và mức lương tối thiểu. Ông Lợi nói:” Chúng tôi có mức sống cao hơn và mức sống cao hơn.

Phó cục trưởng Cục Lao động của Cục Tiền lương của Bộ Lao động và Xã hội cũng thừa nhận M. Xuancheng, hiện mức lương trong khu vực công chỉ bằng 50% mức sống tối thiểu của công chức.

Oxfam (chiến đấu Đại diện của Liên minh Nghèo và Nghèo) Bà Fantuha tin rằng việc duy trì mức sống và mức lương tối thiểu của Việt Nam không tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Cụ thể hơn, mức tăng lương tối thiểu trong những năm gần đây chỉ chiếm 38% đến 41% tăng trưởng GDP bình quân đầu người (2003) Ngoại trừ năm 2006, tốc độ tăng trưởng là 46%.) Do đó, hoàn toàn có thể tăng mức lương tối thiểu thông qua GDP.

Nghiên cứu của Oxfam cho thấy đối với những người sống với mức lương tối thiểu, đây là một cuộc đấu tranh Cuộc sống, trong nhóm có chi tiêu thấp nhất, hay nói cách khác là nghèo đói hoặc gần như nghèo đói. Dang Quang Dieu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lao động của Liên đoàn Lao động, cho biết cơ quan này nên tiếp tục hoạt động trong năm 2015. Tiếp tục Đại diện Bộ Lao động cho biết, rất khó để đạt được mục tiêu này. Ông Lê Xuân Thành cho biết: “Nếu nền kinh tế vĩ mô ổn định thì sẽ không thực hiện được. .

Theo dữ liệu của Bộ Lao động và Tiền lương, nếu thời gian được lên lịch, công ty sẽ không tha thứ. Nếu được điều chỉnh để đáp ứng ngay nhu cầu sống tối thiểu của công nhân trong năm 2013, nhiều công ty, đặc biệt là các nhóm dệt may, giày dép và gia công Sẽ phá sản. “” Ở mức lương hiện tại, công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, họ nợ tiền lương, “Họ trốn tiền bảo hiểm của nhân viên. Nếu họ tăng thêm, họ lo lắng rằng họ không đủ khả năng chi trả.” Số lượng các công ty chi trả cho bảo hiểm xã hội chỉ chiếm 60% đến 70%.

Ông Thanh cũng cho rằng, trong tình hình hiện nay, việc tăng lương cũng phải tính đến nhiều yếu tố yếu. Các yếu tố, bao gồm khả năng cạnh tranh, là thế mạnh của Việt Nam.

Một vấn đề khác mà nhiều chuyên gia hội thảo quan tâm là thiết lập một tiêu chuẩn nâng cao mức sống cho tiền lương. thứ hai. Người đứng đầu Bộ Lao động và Tiền lương cũng cho biết, Việt Nam chưa đạt được thỏa thuận về các tiêu chuẩn này. Ngoài ra, cơ chế điều chỉnh chính sách lương tối thiểu là không rõ ràng. Trong các đơn vị hành chính nhà nước, điều chỉnh lương chủ yếu dựa trên ngân sách. Trong bộ phận công ty, nó chủ yếu dựa trên CPI và điều kiện kinh doanh. Năm ngoái, khu vực công nghiệp và thương mại đã được cải thiện, trong khi khu vực công chưa thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.

Ông Lợi cũng cho biết hiện tại có hai phương pháp tính toán mức sống để tăng lương. Các cục của Bộ Lao động và Liên đoàn Lao động. Tuy nhiên, hai phương pháp tính toán không nhất quán và kết quả khác nhau, nên rất khó xác định mức sống tối thiểu. Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội cho biết, trong những ngày tới, ông sẽ tìm kiếm và tham khảo các tổ chức và nền kinh tế tiên tiến để tìm ra các phương pháp chính xác hơn.

Từ năm 2008, chính phủ đã điều chỉnh mức lương tối thiểu của công chức và người lao động. Số lượng công chức bằng năm lần mức lương tối thiểu của công ty (hiện là 1,05 triệu đồng) và 6 lần. Bằng cách ký một thỏa thuận làm việc trong khu vực tập thể, mức lương tối thiểu trong ngành là một thí điểm cho ngành dệt may và cao su.

Ngọc Minh


    Trả lời