Tết Nguyên đán cao nhất ở Đà Nẵng là 286 triệu đồng

Theo dữ liệu từ Bộ Lao động, Người khuyết tật và các vấn đề xã hội của thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 28 tháng 12, hơn 300 công ty đã công bố tiền lương vào năm 2012, đó là một phần thưởng cho năm mới và Tết Nguyên đán 2013. Do đó, phần thưởng Tết âm lịch có phần thưởng tối đa cho năm mới là 286 triệu đồng, thuộc sở hữu của một doanh nghiệp có vốn nước ngoài (IED) và phần thưởng tối thiểu 300.000 đồng.

Cụ thể hơn, lịch cao nhất của nhóm có 100% vốn bảo hiểm vốn nhà nước là 10,4 triệu đồng / người. Tết Nguyên đán, tối đa là 27,5 triệu đồng và tối thiểu là 1,2 triệu đồng. Công ty có tỷ lệ thưởng Tết cao nhất cả nước là 17 triệu đồng và bữa tiệc Tết cao nhất là 50 triệu đồng. Tiền thưởng trung bình cao nhất cho dịp tết là 10 triệu đồng, tiền thưởng trung bình cho Tết Nguyên đán là 24 triệu đồng, và mức thưởng thấp nhất cho dịp tết là 500.000 đồng. Vào mùa xuân, nó vượt quá 286 triệu đồng, và thấp nhất là 200.000 đồng. Năm 2011, phí bảo hiểm cao nhất là 95 triệu đồng thuộc sở hữu của một công ty do nhà nước tài trợ.

Bộ Lao động, Người khuyết tật và Xã hội thành phố Đà Nẵng cũng tuyên bố rằng vẫn còn ba công ty niêm yết với hơn 300 nhân viên bị truy thu tiền lương, với tổng số tiền hơn 130 tỷ rupiah.

Tại tỉnh Pingyang, Bộ Lao động, Người khuyết tật và Xã hội vừa thông báo rằng vào ngày 27 tháng 12, 367 công ty có kế hoạch phát hành tiền thưởng Tết cho nhân viên vào năm 2013.

Do đó, 100% doanh nghiệp nhà nước có phí bảo hiểm thấp nhất là 2 triệu đồng và tối đa là 53 triệu đồng, với phần thưởng trung bình là 7,5 triệu đồng. Phần thưởng là 2 triệu đồng, cao nhất là 60 triệu đồng, và phần thưởng trung bình là 3,5 triệu đồng. Các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài nhận được mức thưởng thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 208 triệu đồng và trung bình là 3,45 triệu đồng.

Bộ Xã hội của những người có Lao động và Chiến tranh tàn tật Tỉnh Pingyang cũng cho biết công ty sẽ thiết lập một phần thưởng Tết. Áp dụng cho nhân viên từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2.

Ngọc Tuyền


    Trả lời