Ngân hàng Standard Chartered: ‘`Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2018’ ‘

Dự đoán này được đưa ra tại cuộc họp báo cáo kinh tế toàn cầu mới nhất do Ngân hàng Standard Chartered tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nirukt Sapru, Giám đốc điều hành của Standard Chartered Bank Chi nhánh Việt Nam và Chủ tịch của năm quốc gia ASEAN tại Nam Á, cho biết hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam đều được cải thiện trong năm 2017. Do đó, nó giúp giảm thiểu rủi ro mất ổn định thị trường và tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam so với nền kinh tế khu vực. Kinh tế Việt Nam năm 2018 dự kiến ​​sẽ tăng 6,8%. – Ngoài ra, ông cũng cho biết, điều này cũng sẽ giúp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xây dựng niềm tin của công chúng vào khả năng và chính sách quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những thị trường châu Á tăng trưởng nhanh nhất năm 2018.”

Theo báo cáo kinh tế vĩ mô mới nhất của Ngân hàng Standard Chartered về Việt Nam, ngành sản xuất dự kiến ​​sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2018 Được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với các sản phẩm điện tử, xuất khẩu các sản phẩm điện tử sẽ tăng mạnh trong ngắn hạn, từ đó tạo ra thặng dư thương mại và hỗ trợ tăng trưởng chung. Ngân hàng dự đoán đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam trong năm nay, đạt gần 15 tỷ USD. Trong trung hạn, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất điện tử, sẽ vẫn ở mức tương đối cao.

Báo cáo cũng dự đoán rằng sự tăng trưởng ổn định của ngành dịch vụ sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế nói chung, trước đây là quốc gia hoạt động kinh doanh mạnh mẽ. Ngành dịch vụ đóng góp gần 40% cho nền kinh tế, với mức tăng 7,45% trong năm 2017, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sau năm 2017 chậm lại, ngành xây dựng cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt mức tăng trưởng gần 10% trong năm 2018.

Thanh Lê


    Trả lời