Cách sử dụng hóa đơn tiền điện tử

Theo quy định của Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), chính sách này được thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế Nhà nước. Phương thức sử dụng hóa đơn điện tử để thanh toán tiền điện như sau: Đối với khách hàng thanh toán tại nhà, hóa đơn sẽ được in trực tiếp từ thiết bị điện tử cầm tay của nhân viên thu ngân. Nhận hóa đơn tiền điện được chứng nhận để thanh toán hóa đơn tiền điện. Đối với khách hàng thanh toán tại quầy của công ty điện: khách hàng sẽ nhận được biên nhận xác nhận thanh toán do Problèmes EVNHCMC cấp.

Đối với những khách hàng thanh toán tại ngân hàng hoặc đối tác khác (ngân hàng, bưu điện, v.v.) đã ký một dịch vụ thu phí điện, biên lai sẽ được nhận. Theo ngân hàng, mẫu do đối tác cung cấp dịch vụ thu tiền cung cấp hoặc mẫu do EVNHCMC cung cấp xác nhận thanh toán.

– Đối với khách hàng thanh toán qua Internet: Khách hàng sẽ nhận được xác nhận từ nhà cung cấp .— Đối với những người thanh toán bằng SMS: SMS sẽ được coi là xác nhận thanh toán .

– Hóa đơn điện.

Biên lai thanh toán ghi rõ số tiền của khách hàng và chỉ số tiêu thụ điện hàng tháng ở dạng nhỏ gọn. Nếu cần nhận thông tin về hóa đơn tiền điện, khách hàng sẽ nhận được hóa đơn tiền điện dưới hai hình thức:

– Trên trang EVNHCMC: khách hàng kết nối và tìm kiếm, tải hóa đơn điện thông tin về hóa đơn tiền điện. -By e-mail: gửi hóa đơn tiền điện đến địa chỉ email đã đăng ký của khách hàng – để đánh giá phương pháp mới, EVNHCMC tin rằng việc sử dụng hóa đơn điện tử đang hoạt động do nhiều ưu điểm cụ thể, việc bán điện là rất cần thiết: sử dụng giấy So với hóa đơn, nó giảm chi phí in, gửi, lưu và lưu trữ. Do đó, nó giúp các công ty giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả kinh doanh.

Hóa đơn điện tử cũng góp phần vào kế toán, xác minh dữ liệu và quản lý kinh doanh. Các công ty, vì thông tin hóa đơn điện tử được chuyển trực tiếp đến hệ thống kế toán và thanh toán của các công ty bán hàng hóa và dịch vụ, phải khai báo và nộp thuế.

Bằng cách thiết lập, gửi và nhận hóa đơn điện tử, quy trình thanh toán được đẩy nhanh với sự trợ giúp của các công nghệ tiên tiến như ngân hàng di động, ngân hàng Internet và ngân hàng SMS. Ngoài ra, không in giấy cũng giúp bảo vệ môi trường. — Kiến Cường


    Trả lời