Trở lại quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Bà Anne Molynex, Tổ chức tài chính quốc tế Tổ chức tư vấn quản trị doanh nghiệp quốc tế (IFC), đã đề cập đến hoạt động của công ty Việt Nam năm 2011 trong buổi lễ công bố năm thứ ba liên tiếp trên bảng điều khiển quản trị doanh nghiệp của các đơn vị niêm yết tại Hà Nội sáng nay. Nhiều tác động tiêu cực. — Bà Molynex cho biết, từ kết quả quản trị doanh nghiệp nói chung, nó đã giảm từ 44,7 điểm trong năm 2010 xuống còn 42 điểm và 5 điểm trong năm 2011, đây là một bước lùi của các công ty Việt Nam. Cụ thể, IFC đã xem xét 5 lĩnh vực (2010) để đánh giá quản trị doanh nghiệp trong một cuộc khảo sát 100 công ty niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng nó đã từ chối (bảng). 86% các nhà đầu tư quan tâm đến các báo cáo quản trị doanh nghiệp (khảo sát IFC) và sao chép. Chúng tôi đang nói về 3 lần con số này. Nếu công ty gian lận, nó sẽ mất niềm tin của nhà đầu tư.

Mục tiêu

Tỷ lệ trung bình

Tỷ lệ tối thiểu

Tỷ lệ cao nhất

Bà Molynex cũng nhấn mạnh đến tính minh bạch và công khai của lĩnh vực D, và nói rằng đây là hình ảnh của công ty trong mắt các nhà đầu tư . Đại diện Tập đoàn Tài chính Quốc tế cho biết: Các nhà đầu tư trực tuyến ngày càng mất kiên nhẫn với tình trạng này. Về mặt quản lý một số lĩnh vực thương mại tại Việt Nam, bà Molynex, đánh giá của ngành tài chính ngân hàng (45 điểm) là tương đối vượt trội Tầng giữa (42,5 điểm) “. Tuy nhiên, đại diện của Molynex cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp vẫn cần rất nhiều nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn tốt.

Các vấn đề khác, chẳng hạn như báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và gian lận trong lạm phát. Nếu bà Molynex cũng đề cập đến kinh doanh trong bài phát biểu của mình.

Sau bài phát biểu, bà Molynex nói: “Tôi xin lỗi, tinh thần kinh doanh và sự nhiệt tình trong 3 năm qua. Thật lãng phí, nhưng nó không được các công ty Việt Nam sử dụng.”

Tập đoàn Tài chính Quốc tế trong “Thẻ điểm quản lý” Theo báo cáo, ngành Việt Nam C (giảm 6,7%) đang đi ngược lại xu hướng này. Trọng tâm của sự chú ý toàn cầu tập trung nhiều hơn vào lợi ích của các bên liên quan của công ty, và quan tâm nhiều hơn đến công nhân và môi trường.

Cũng trong báo cáo này, theo báo cáo của Tập đoàn Tài chính Quốc tế, xét về mức độ quản trị doanh nghiệp tốt hiện nay, điểm tổng thể phải nằm trong khoảng từ 65% đến 74%. Tuy nhiên, trong công ty khảo sát Việt Nam, không ai Đạt đến mức này. “-Không có báo cáo kinh doanh trong năm 2012. Vì tất cả các điểm số quản trị doanh nghiệp của công ty đều dưới 60% và điểm trung bình của tất cả các công ty chỉ là 42,5, đã thu được kết quả khả quan. Kết quả cao hơn, đặc biệt là ở Thái Lan, đạt 77% vào năm 2011, 74% ở Hồng Kông năm 2009 và 72% ở Philippines.

Báo cáo này dựa trên khảo sát 100 công ty được liệt kê trên hai tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Minh (Hồ Nam) và Hà Nội (Hà Nội) được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2011, bao gồm 20 công ty trên Sàn và 80 trên HoSE. Các công ty này chiếm hơn 80% tổng giá trị thị trường. 25 công ty lớn nhất có giá trị thị trường là 2.610 tỷ đồng và 48.104 tỷ đồng. 75 công ty còn lại có số vốn tương đối nhỏ.


    Trả lời