Doanh nghiệp công nên tiếp thu

Đây là những số liệu do Bộ Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dựa trên báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, Y tế, An toàn Công cộng, 12 tỉnh và 6 công ty và công ty (dầu, cao su, điện, Viettel, thuốc lá, giấy) .— -Hanoi và Thành phố Hồ Chí Minh là hai khu vực mà hầu hết các công ty hy vọng sẽ tái cấu trúc sau năm 2015. Ngay cả khi Haprosimex là công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã được chuyển sang Hà Nội sau năm 2015, mặc dù phương pháp vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2012-2015. Hai nơi cũng hy vọng sẽ sử dụng 100% vốn nhà nước cho quản lý nhà ở và doanh nghiệp thương mại, hoạt động bãi đậu xe, công nghiệp và các dịch vụ khác. Các công ty trong ngành này nên sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn và thị trường chứng khoán cũng có tác động lớn đến sự sắp xếp và tốc độ đổi mới của các doanh nghiệp nhà nước. -Theo các báo cáo này, tổng số công ty được chuyển đổi là tương đương nhau. , Bán được 909 công ty, chiếm 73%. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 5 trong số các công ty này đã được tư nhân hóa hoặc bán bởi 62 công ty. Từ năm 2012 đến tháng 3 năm nay, 16 công ty đã áp dụng phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu, sáp nhập 5 công ty, bán 3 công ty và chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn với 3 thành viên.

Trong ba tháng đầu, các tổ chức kinh tế địa phương, các công ty và doanh nghiệp nhà nước chưa tổ chức và đổi mới các doanh nghiệp trực thuộc của họ.

Tùy thuộc vào tình hình đầu tư


    Trả lời