Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi

Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 sẽ tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ đầu năm. Thông thường, sản lượng của đất nước đã tăng 5,2% trong bảy tháng liên tiếp, cao hơn mức 4,8% trong cùng kỳ năm ngoái. Một số ngành công nghiệp có chỉ số tăng trưởng cao bao gồm da và sản phẩm da, ô tô, giấy, đồ uống, quần áo … Mức tiêu thụ của toàn bộ ngành sản xuất cũng có xu hướng cải thiện, tăng 8,3% so với cùng kỳ trong 6 tháng, vượt qua mức tăng trưởng 7,5%. Trong năm tháng đầu năm nay, tăng trưởng hàng tồn kho hàng năm đã giảm.

Hàng tồn kho chỉ số 1/7 của toàn bộ ngành sản xuất tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 20% vào đầu năm. Đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt may và các ngành công nghiệp khác … chỉ số chứng khoán thấp hơn mức trung bình của ngành. Cụ thể, chỉ số sản xuất ô tô giảm 25,2% và sản xuất đồ điện tử, máy tính và sản phẩm quang học giảm 52,5%.

Tăng trưởng sản xuất đã trở lại. Đây là trong bối cảnh Ngân hàng Quốc gia bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy. Từ năm 2012 đến hôm nay, nó đã tăng từ 14% mỗi năm đến nay là 7%. Mức lãi suất cũng đã được giảm theo.

Dữ liệu từ Phòng Đăng ký Kinh doanh (Phòng Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho thấy trong quý II năm 2013, có 23.201 công ty mới thành lập, cao nhất trong hai năm qua. Số lượng các doanh nghiệp được nối lại cũng tăng dần mỗi tháng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, có khoảng 9.300 doanh nghiệp được nối lại, so với 8.300 và 8.800 vào cuối tháng. Tháng Tư và tháng Năm. Sản xuất có xu hướng cải thiện, và tỷ lệ việc làm trong tháng 6 tăng nhẹ 1% so với tháng trước. Các khu vực thu hút nhiều lao động nhất vẫn là các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (+ 9%), trong khi tỷ lệ việc làm trong khu vực công và ngoài quốc doanh đã giảm lần lượt 0,4% và 0,8%.


    Trả lời