Thủ tướng kêu gọi ngành công nghiệp “đo lường” nền kinh tế ẩn trong GDP

Vào ngày 22 tháng 1, tham dự cuộc họp thành lập Tổng cục Thống kê (Vụ Kế hoạch và Đầu tư), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhắc lại các yêu cầu về “tính đúng đắn và đủ quy mô kinh tế”. số liệu thống kê. Đây là lần thứ ba, các nhà lãnh đạo chính phủ yêu cầu ngành thống kê thay đổi phương pháp tính toán tổng sản phẩm quốc nội.

Tôi đánh giá cao những nỗ lực của ngành thống kê năm 2017, dự báo kịp thời và kịp thời giúp chính phủ điều chỉnh. Việc triển khai linh hoạt kinh tế vĩ mô đã đóng góp tới 6,81% tăng trưởng kinh tế ngoài kế hoạch của Quốc hội, nhưng người đứng đầu chính phủ cũng tuyên bố rằng vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế cần khắc phục trong công tác thống kê. .

Theo Thủ tướng, việc thu thập và chất lượng thông tin thống kê vẫn chưa đủ, khi khu vực phi chính thức không được đưa vào GDP, phương pháp hệ thống thống kê về cơ bản vẫn không tồn tại.

“Ít nhất, vì không có dữ liệu quản lý, chúng tôi đã bỏ qua 2% GDP. Thủ tướng nói và thúc giục Cục Thống kê hoàn thành phương pháp tính toán mới càng sớm càng tốt trong sáu tháng đầu năm 2018.

Thủ tướng đã tham dự Cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê, ngày 22 tháng 1. Ảnh: VGP

Về việc tính toán lại GDP. Trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 vừa được công bố, ông Ruan Guolin, Cục trưởng Cục Thống kê, đã tuyên bố rằng số liệu thống kê của các bộ phận kinh tế đã không xuất hiện Tình hình kinh tế. Thông tin quan sát để thu thập đầy đủ thông tin về các hoạt động kinh tế thực tế và tác động đến quy mô kinh tế, nhưng GDP không được đo lường và tính toán đầy đủ. Văn phòng Atistic ước tính rằng nền kinh tế phi chính thức hiện chỉ chiếm dưới 30% GDP %. Cơ quan sẽ điều chỉnh thang GDP năm 2018 dựa trên kết quả của tổng điều tra nông lâm nghiệp năm 2016 và điều tra kinh tế năm 2017. Theo quan sát và phê duyệt của chính phủ, cục thống kê sẽ hợp tác với nhiều bộ, ngành, địa phương để tìm Giải pháp được thực hiện sẽ dần dần tính toán quy mô của mục tiêu GDP một cách toàn diện hơn. — Cũng tại cuộc họp thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ nên cải thiện chất lượng thống kê và dự báo kinh tế vĩ mô để thúc đẩy xây dựng chính sách của bộ phận chịu trách nhiệm. Chỉ ra: “Tôi đề nghị rằng số liệu thống kê của ngành nên đáng tin cậy, không bị bỏ sót và không thể lặp lại. Đây là loại dữ liệu chính trị nào. Toàn bộ ngành công nghiệp nên thực hiện tiêu chuẩn hóa quy trình công nghiệp thống kê quốc tế, nghĩa là thống kê. Số lượng cuộc trò chuyện được đưa ra là vậy. “Ông cũng nhắc nhở Bộ trưởng và Thống đốc phải phối hợp chặt chẽ để cung cấp dữ liệu thống kê kịp thời cho ngành thống kê và giúp chính phủ Lebanon kiểm soát chính xác nền kinh tế .

Tổng Giám đốc Thống kê Nan Tong Báo cáo bài phát biểu của Lin Zhihong, tại hội nghị chỉ ra rằng năm 2017, toàn bộ ngành đã tiến hành một cuộc điều tra dân số và 28 cuộc điều tra thống kê quy mô lớn, điều này rất quan trọng trong kế hoạch, bao gồm cả điều tra kinh tế. Thông tin về hoạt động. Các công ty nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Cục Thống kê của Bộ Tổng hợp đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý trong năm 2017, và đề xuất các giải pháp để báo cáo thủ tướng và phó thủ tướng. Làm cơ sở cho hướng dẫn và quản lý.

Tác nhân đã được tạo ra. Một nhóm làm việc chịu trách nhiệm chuẩn bị GRDP, phát triển, cài đặt và triển khai phần mềm và có thể chuẩn bị dữ liệu GDP và GRDP của các tỉnh và thành phố trung tâm theo kế hoạch.

Năm 2018, Cục Thống kê Quốc gia sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải thiện kế hoạch khảo sát dựa trên dữ liệu thống kê. Tình hình thực tế, tập trung vào nghiên cứu và cải thiện kế hoạch khảo sát kinh doanh và tăng sử dụng dữ liệu thuế. Phương pháp nghiên cứu và chuẩn bị chuyển đổi từ năm 2010 đến năm 2020.-Anh Minh


    Trả lời