Vietnam Airlines vay 48 triệu đô la để mua máy bay

Vietnam Airlines đã vay thêm 48 triệu đô la để mua máy bay.

Do đó, VIB sẽ phân bổ tín dụng cho Vietnam Airlines trong 10 năm cho việc mua máy bay A321 từ nhà sản xuất máy bay Airbus của Pháp. . . Đây là một hoạt động dự án đầu tư nhằm phát triển đội bay của Vietnam Airlines, nhằm hiện đại hóa đội bay nhằm đạt được mục tiêu phát triển và mở rộng các tuyến bay trong nước và quốc tế.

M. Phạm Ngọc Minh – Giám đốc điều hành của Vietnam Airlines đánh giá cao những nỗ lực của VIB trong việc huy động vốn, đặc biệt là đối mặt với nhiều khó khăn trong nền kinh tế và cạnh tranh trong lĩnh vực này. Tín dụng và tài chính ngày càng trở nên mãnh liệt.

Trước đây, VIB và Vietnam Airlines đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như: hợp tác với tín dụng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho thương mại và tiền tệ. Việc ký kết thỏa thuận tài chính máy bay A321 là khoản vay thương mại dài hạn đầu tiên giữa Vietnam Airlines và VIB. Thành công của thỏa thuận tín dụng này sẽ mở đường cho sự hợp tác toàn diện lâu dài giữa VIB và Vietnam Airlines trong nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Hiện tại, Vietnam Airlines đã thông báo sẽ khai thác 84 tuyến đến 20 điểm đến quốc gia và 27 tuyến quốc tế với tổng số hơn 300 điểm mỗi ngày. Ngoài việc có một đội bay gồm 75 máy bay, Vietnam Airlines có kế hoạch tăng số lượng đội tàu lên 115 vào năm 2015 và 170 vào năm 2020.


    Trả lời