Thủ tướng: ‘Nhiều nơi tìm kiếm đầu tư công và để nó ở đó’ ‘

Theo Cục Thống kê Quốc gia, đầu tư công tăng 1% và GDP tăng 0,06%. Nguồn vốn được coi là giúp Việt Nam tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng. Lý do là Covid-19 đã gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng trong nhiều ngành công nghiệp.

Sáng ngày 16 tháng 7 với cuộc họp trực tuyến địa phương, Thủ tướng đã báo cáo tình hình: bất cứ khi nào họ hợp tác với chính phủ, các bộ của chính phủ, thành phố và thị trấn, họ đều xin tiền, nhưng “chưa bao giờ đến thủ đô.” Ông nói: “Tại sao, với cùng một cơ chế và cùng một chính sách, vẫn có một nơi tốt để chi tiêu. Có phải vì quan liêu mà tiền bị bỏ lại ở đó và không kiếm được tiền?”, Ông hỏi. Trong câu chuyện của một cuộc họp kéo dài một tháng, Thủ tướng đã thảo luận về việc chuyển tiền dự án. Thủ tướng chỉ ra rằng các thư ký, thống đốc, người đứng đầu các sở và cơ quan phải chịu khuất phục trước tình hình. Thủ tướng nói: “Trách nhiệm của chính phủ, các cơ quan chính phủ là” tập trung thanh toán hơn 633 nghìn tỷ đồng Việt Nam trong năm nay. “Thủ tướng kiên quyết tuyên bố:” Nếu vốn được phân bổ chậm, nhiều bộ và lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với nhiều bộ, ngành để tăng tốc chi đầu tư công vào ngày 16 tháng 7. Ảnh: VGP – với tư cách là” chỉ huy khuyến khích và chi tiêu nhu cầu và triển khai đầu tư công ” “Bộ trưởng Nguyễn Zhiyong cũng đề nghị các cơ quan khác nhau và các nhà lãnh đạo khu vực xem xét thúc đẩy chi đầu tư vốn. Kết quả thanh toán dựa trên đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Theo ông, các cơ quan và dự án của chính quyền địa phương như cám nên được chỉ định Nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi. Tiến độ của từng dự án, kết quả tài trợ sẽ là cơ sở chính. Đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2020.

“Nếu kế hoạch không được hoàn thành theo lịch trình đã đặt ra, vui lòng kiểm tra tập thể, người lãnh đạo, Trách nhiệm của cá nhân. Nếu chi tiêu dưới 100%, Bộ trưởng Đồng cho biết: Bộ mô phỏng sẽ không được coi là hoàn thành thành công nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư dự án và nhân sự liên quan. Vốn nhà nước là 410,6 nghìn tỷ đồng. Khoản đầu tư nước ngoài là 60 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 34% kế hoạch.

So với cùng kỳ năm 2019, số tiền được trả đã tăng lên, nhưng chúng vẫn dưới mức yêu cầu, và vẫn còn một lượng lớn tiền chưa trả. – Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng có 3 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương có tỷ lệ chi tiêu trên 50%, trong khi 30 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ chi dưới 20%. 5%. Bộ trưởng Đầu tư Nguyễn Zhidong tuyên bố, không giống như các năm trước, đầu tư công năm nay được Thủ tướng phân bổ trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Nhiều bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương đã phân bổ vốn kế hoạch chi tiết vào năm 2020. Trong tháng 6, tổng số vốn đầu tư công đã quyết định phân bổ gần 44.319,6 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện, chiếm 94,2% kế hoạch đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phân bổ (47.060 tỷ đồng). Số tiền còn lại chưa được phân bổ chi tiết tới hơn 274.000 tỷ đồng. Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tất cả các khu vực phát động phong trào yêu nước để chi tiêu bằng các quỹ “đầu tư công và tư nhân”. , Đầu tư trực tiếp nước ngoài … Chủ tịch ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố và bộ trưởng khác nhau phải lập kế hoạch hành động cụ thể và báo cáo Thủ tướng hai tuần một lần. Ngoài ra, Thủ tướng đã quyết định bắt đầu vào đầu tháng 8 để chuyển tiền từ những nơi không dễ tiêu hóa đến những nơi họ có thể được trả, đặc biệt là vốn trung ương, vốn ngân sách, bao gồm cả vốn APD. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhắc lại điểm này một lần nữa. Nói cách khác, “trở ngại” đối với việc lựa chọn địa điểm, khả năng của các nhà đầu tư, doanh nhân và kế hoạch là chưa thực tế và kế hoạch vốn phân bổ cho nhiều dự án lớn hơn khả năng thanh toán … Đối với các dự án tài trợ nước ngoài, giai đoạn chuẩn bị đầu tư không đủ bị ảnh hưởng. Xem lại thiết kế, tăng chi phí, tăng thời gian chương trình, hầu hết các dự án đều không được phép. Phân bổ đủ vốn tương đương để ảnh hưởng đến chi tiêu vốn nước ngoài.

Ông Dong cho biết, ngoài những nguyên nhân vốn có trong nhiều năm, tác động của Covid-19 trong vài tháng đầu năm nay cũng có tác động. . Thành lập vốn, đấu thầu và chi tiêu trong nửa đầu năm. Ví dụ, do Covid-19, các dự án cho vay ODA, nhập khẩu máy móc, thiết bị, chuyên gia và nhà thầu từ nước ngoài … đều bị bắt giữSự chậm trễ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của các dự án này. Do đó, do số lượng chưa được xác nhận hoặc số lượng chậm, chi tiêu cũng đã bị trì hoãn. Vốn dự án chi tiết sẽ được trả cho năm nay trước ngày 31 tháng 7. Đồng thời, các quan chức và đơn vị địa phương cũng nên quyên góp các kế hoạch và giải pháp cụ thể để loại bỏ những khó khăn trong việc làm sạch, đấu thầu và bồi thường để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Gửi các mặt hàng.

“Nhà đầu tư phải cam kết tiến độ phân bổ của từng dự án. Nếu chưa thực hiện, họ nên xem xét chuyển tiền sang dự án khác hoặc chuyển nhà đầu tư theo khả năng của họ.” Tung Chee-hwa đề xuất.

Kế hoạch đầu tư Người đứng đầu Bộ cho biết, cơ quan này sẽ bắt đầu hợp tác với nhiều đơn vị khác nhau vào tháng 7 để xác minh và xem xét tiến độ tài trợ dự án để nhanh chóng đưa ra khuyến nghị cho thủ tướng. Nhìn chung, chính phủ đã chuyển kế hoạch đầu tư công.


    Trả lời