Giá trị âm của Quỹ ổn định dầu vượt quá 620 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về việc trích lập, sử dụng và cân đối quỹ bình ổn giá của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quý I / 2019. Do đó, tổng số quỹ đã sử dụng trong 3 tháng đầu năm xấp xỉ 5,787 tỷ đồng, trong khi trích trong quý chỉ 1,659 tỷ đồng. — Tính đến cuối năm 2018, số dư là 3,5 nghìn tỷ đồng và tiền lãi tạo ra là 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối quý 1, quỹ bình ổn giá vẫn âm 6.064.434 tỷ đồng. -Seo quý IV năm 2018 và tháng đầu tiên của năm 2019, các nhà khai thác đã phần lớn quỹ không ổn định dầu. Để giá trung bình. Tiếp tục.

Về việc quản lý và quản lý Quỹ bình ổn giá dầu, Hiệp hội Dầu khí Việt Nam (VINPA) gần đây đã gửi báo cáo về những vấn đề và khó khăn này cho văn phòng chính phủ. Các vấn đề liên quan đến Nghị định 83/2014 về hoạt động dầu khí. Bộ kêu gọi chính phủ từ bỏ quỹ bình ổn xăng dầu vì quỹ gây bất lợi cho người tiêu dùng hơn là được hưởng lợi. Việc thành lập và sử dụng các quỹ ổn định sẽ gây ra sự biến dạng trong thị trường dầu mỏ và can thiệp hành chính táo bạo không thể đảm bảo cạnh tranh đầy đủ dựa trên cơ chế thị trường.

Nguyễn Hà


    Trả lời