Ngân hàng Phát triển Châu Phi sắp bổ nhiệm một chủ tịch mới

Ông Asakawa sẽ giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Phi từ ngày 17 tháng 1 năm 2020 và sẽ được thay thế bởi Takehiko Nakao vào ngày hôm trước. Ông Asakawa sẽ chấm dứt thời hạn của ông Nakao Thời hạn cho đến ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Ông Asahikawa được bầu làm chủ tịch mới của Ngân hàng Phát triển Châu Phi. Ảnh: Bloomberg (Bloomberg) Ông Asakawa là người thứ mười ở vị trí này. Ông 61 tuổi và hiện là cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng Nhật Bản và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản. Sau khi làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tokyo và Đại học Sa Yu, ông đã nhận bằng cử nhân của Đại học Tokyo và bằng thạc sĩ tại Đại học Princeton.

Trong 40 năm qua, ông đã giữ nhiều vị trí khác nhau tại Đại học Tokyo. Trách nhiệm của Bộ Tài chính Nhật Bản bao gồm trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông từng là phó giám đốc tài chính tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka năm nay, đồng thời là bộ trưởng tài chính và chủ tịch của ngân hàng trung ương G20 Fukuoka. Ông cũng từng là Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) từ năm 2011 đến 2016.

Hong Nanji, Phó Chủ tịch Hội đồng Ngân hàng Phát triển Châu Phi cho biết: “Kinh nghiệm phát triển và tài chính quốc tế rộng lớn và đa dạng của ông Asakawa sẽ mang đến một tầm nhìn tốt cho Ngân hàng Phát triển Châu Phi để đạt được sự thịnh vượng, bao trùm, thích ứng và bền vững ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Hỗ trợ. Mong được làm việc với ông Asakawa.


    Trả lời