Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành dự án hệ thống thông tin với Hàn Quốc

Sáng ngày 28 tháng 3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hợp tác xã quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức lễ ra mắt “Dự án nâng cấp và phát triển hệ thống quốc gia”. Thông tin đầu tư. -Dự án viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và bao gồm 3 hợp phần chính: tư vấn, xây dựng và quản lý hệ thống. Mục đích là để thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để đầu tư, tích hợp dữ liệu và chia sẻ với các hệ thống thông tin quốc gia khác. Ngoài ra, hệ thống cũng đang phát triển các công cụ nghiên cứu và phân tích thông tin để hỗ trợ các nhà đầu tư và công ty.

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Dự án, cho rằng điều này sẽ giúp phát triển và thực hiện chính phủ điện tử. Cải cách để cải thiện thủ tục hành chính, làm minh bạch thủ tục đầu tư và thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các hoạt động sản xuất và thương mại của Việt Nam. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện theo bốn giai đoạn, như một phần bổ sung cho tham vấn, để cung cấp hướng dẫn cho thiết kế kiến ​​trúc toàn diện của hệ thống trong quý II năm nay, và chọn nhà thầu sẽ được triển khai trong quý thứ ba. Đối tác đầu tư trực tiếp, với số vốn đầu tư gần 64 tỷ USD, là đối tác phát triển song phương lớn thứ hai. Đối tác lớn thứ ba sẽ được đưa vào hoạt động trong quý 3 năm 2020 và quý II năm sau. -Đối tác thương mại lớn nhất. Hai nước cũng có kế hoạch tăng doanh thu song phương từ 65,7 tỷ USD năm 2018 lên 100 tỷ USD vào năm 2020. –Minh Sơn


    Trả lời