Nhật Cường đẩy mạnh chống buôn lậu

Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389) vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Theo cơ quan này, tình hình buôn lậu và lừa đảo rất phức tạp. khu vực. Ban Chỉ đạo 389 cũng dẫn việc Nhật Cường bị nghi nhập trái phép thiết bị điện tử cho thấy việc điều tra, xử lý hành vi phạm pháp rất ít và có những vụ phạm pháp kéo dài. (Bộ Công an C03) Chánh Nhật Bản Mobile Mobile cho biết đã nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi thiết lập liên lạc với một số nhà sản xuất trong nước. Ngoài ra, còn có tội phạm có tổ chức và buôn lậu xuyên quốc gia. Nhất Cường cũng bị nghi ngờ thành lập và sử dụng hai hệ thống kế toán tài chính để “dự trữ” hàng tỷ đồng doanh thu.

Ban chỉ đạo 389 yêu cầu Bộ Công thương của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Tài chính) ra lệnh cho các bộ phận trực thuộc của mình tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại thị trường trong nước để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp lâu dài xảy ra tại nơi thu thập hàng hóa. Nhãn lừa đảo, nguồn gốc của Việt Nam tại thị trường trong nước. Bộ Tổng cũng cần phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cần xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan khi để xảy ra vi phạm.

Ban chỉ đạo cũng hạn chế các tỉnh, thành phố, hải quan, thuế, biên phòng, quản lý thị trường … để tăng cường phòng ngừa, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các sản phẩm giả để ngăn chặn vi phạm. -Ruan anh


    Trả lời