Kiều hối năm 2012 có thể đạt 9,6 tỷ USD

Kiều hối về Việt Nam tăng trong năm 2012. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ngân hàng Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VnExpress.net rằng lượng kiều hối tại Thành phố Hồ Chí Minh năm đó đã lên tới 4,1 tỷ đô la Mỹ. Ông Minh cũng cho biết, kiều hối gửi đến Thành phố Hồ Chí Minh thường chiếm 42% -43% thu nhập của đất nước mỗi năm. Do đó, nếu tỷ lệ trong năm 2012 không thay đổi nhiều, số tiền chuyển hàng năm sẽ chỉ đạt 950 đến 9,6 tỷ đô la Mỹ. —— Ngân hàng Quốc gia vừa công bố số liệu cán cân thanh toán. Quý 3 năm 2012. Do đó, cán cân thanh toán tổng thể trong quý 3 tiếp tục thặng dư gần 1,74 tỷ USD. Tuy nhiên, so với quý hai và quý đầu tiên, tổng số dư thanh toán giảm lần lượt 20% và 60%. Thông thường, trong 9 tháng, tổng thặng dư thanh toán là 8.2 tỷ đô la Mỹ.

Trong chín tháng đầu năm, thặng dư tài khoản vãng lai đạt 6,54 tỷ USD, chủ yếu là do thặng dư thương mại. Một lượng lớn 6,81 tỷ đô la Mỹ và kiều hối đã được hoàn trả (khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ chuyển tiền trong khu vực tư nhân trong chín tháng đầu tiên). Ngoài ra, do tiền mặt nên cân đối vốn và tài trợ 9 tháng cũng thặng dư 4,47 tỷ USD. Từ dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài (thặng dư đầu tư trực tiếp trong chín tháng đầu năm 2012 đạt 5,45 tỷ đô la Mỹ) và các khoản vay trung và dài hạn (gần 2 tỷ đô la Mỹ). -Theo ước tính của ông Trần Quang Đại, Trưởng phòng Kiều hối và Ngoại hối Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) – Tính đến giữa tháng 12/2012, lượng kiều hối chuyển về chỉ khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. << Đặc biệt là một số khu vực được coi là có lượng kiều hối lớn, như Huế và thành phố Đà Nẵng, cũng trải qua một sự suy giảm đáng kể trong năm 2012. Nhìn chung, tại khu vực Huế, doanh thu chuyển tiền năm 2011 đạt hàng chục triệu đô la mỗi năm. Con số này giảm đi một nửa ”, ông Đại nói .. Tuy nhiên, theo đại diện của Maritime Bank, lượng kiều hối từ châu Á (Malaysia và Đài Loan) tăng lên đáng kể từ nguồn lao động nước ngoài đã giúp thay thế lượng kiều hối giảm ở EU và Mỹ. Tình hình nghiêm trọng đã tránh thị trường chuyển tiền.

Đại diện Ngân hàng Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận rằng mặc dù kinh tế khó khăn, số lượng kiều hối vẫn tiếp tục tăng trong năm nay. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối tăng 15%. Minh cho biết sự gia tăng của kiều hối là do sự gia tăng của nhiều yếu tố bất động sản, đầu tư sản xuất và kinh doanh. Trong số 4,1 tỷ USD trả cho Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là 23%, đầu tư sản xuất và kinh doanh là 62% và phần còn lại được sử dụng cho Anh Minh giải thích: “Do năm 2011 chưa hoàn thành việc đầu tư bất động sản và sẽ tiếp tục triển khai trong năm nay nên lượng vốn đổ vào bất động sản tiếp tục tăng. “.

Cựu Thống đốc Ngân hàng Quốc gia, ông Cao Xiji cho biết, lý do số lượng kiều hối lớn vào Việt Nam năm 2012 là do lãi suất tiền gửi của Việt Nam hấp dẫn hơn lãi suất nước ngoài. Theo thống đốc trước đây, số tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam năm 2012 Mặc dù lãi suất đã được hạ xuống nhiều lần, nhưng vẫn là 8-9% mỗi năm, trong khi lãi suất tiền gửi toàn cầu chỉ là 1,5-2% mỗi năm. Kiếm giải thích: “Điều này đã cho phép người lao động tăng kiều hối về Việt Nam và hỗ trợ gia đình họ. “

Một quan điểm mới trong năm nay là kiều hối mà mọi người nhận được đã được bán cho hệ thống. Các ngân hàng đã tăng vọt.” 30% kiều hối được bán lại cho các ngân hàng, so với 14% năm ngoái. Tỷ giá hối đoái ổn định, và chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái được trao cho các ngân hàng và tỷ giá hối đoái thị trường tự do là không đáng giá. “Đây là lý do. Điều này sẽ đóng một vai trò lớn”, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giải thích.

Thanh Thanh Lan


    Trả lời