Thanh tra chính phủ: PVC chuyển nhầm mỏ vàng Hà Nội

Vào ngày 8 tháng 6, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã công bố kiểm tra yếu đối với dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và khu khai thác vàng 69 Nguyễn Du (Hà Nội, Hai Patong). Cả hai trường hợp đều liên quan đến Công ty Xây dựng Dầu khí (PVC) do Trịnh Xuân Thanh lãnh đạo, và giai đoạn này là từ năm 2007 đến 2013.

Nguyễn Du Lô 69 Hà Nội chiều 6/8. Ảnh: Phú Lê .

Đất của Nguyễn Du là tài sản nhà nước được thuê bởi Công ty Quản lý và Phát triển Nhà ở của Tập đoàn Dầu khí và Tự nhiên Việt Nam (PVN) (thuộc Bộ Xây dựng Hà Nội). Như một chỗ ngồi. Tháng 1 năm 2008, hợp đồng thuê nhà hết hạn nhưng không được gia hạn. PVC sẽ không cho thuê đất này trực tiếp.

Thanh tra Chính phủ cho biết PVC, PVN và UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, trình Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố bán đất. Đối với PVN (đơn vị hiện đang làm việc), việc thành lập văn phòng làm việc là không thực tế. Vì theo Quyết định số 09/2007 về việc tái phát triển và chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thì thẩm quyền quyết định bán đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi có được mảnh đất này, PVC đã không đầu tư vào việc xây dựng một văn phòng làm việc, nhưng đã đưa ra các khuyến nghị và có được sự chấp thuận của PVN thông qua chính sách chuyển nhượng cho đơn vị khác. Kể từ đó, trong khi Ủy ban Nhân dân Hà Nội chưa quyết định giao đất cho PVC, SSC đã thuê Công ty TNHH Songda Global tư vấn về đấu giá, phê duyệt giá khởi điểm và ủy quyền cho công ty tư vấn đấu giá. — “Việc bán đấu giá PVC chuyển nhượng đất không tuân thủ luật đất đai và luật đấu giá”, thanh tra chính phủ kết luận.

Ngoài ra, tháng 12/2009, PVC đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Hopewell Investment Mining Union Co., Ltd. Trong cuộc đấu giá đã công nhận kết quả trúng đấu giá và UBND TP Hà Nội không giao PVC. “Luật Đất đai năm 2003” Nghị định số 05/2005 về đấu giá bất động sản ”. PVC, PVN, UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm về sai sót này, kể cả việc tham vấn tại chỗ các tài sản được chỉ định Đề xuất, hướng dẫn và mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nguyễn Du .—— Trước việc này, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND TP Hà Nội và PVN điều tra, thu hồi và xử lý. Sự cố liên quan đến quá trình thu hồi Chủ mỏ vàng 69 Nguyễn Du trước ngày 31 tháng 10. Sau đó, nếu hai bên không thu hồi thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.


    Trả lời