Chiếc xe này theo chân Việt kiều xa quê hương

Theo Tổng cục Hải quan, chỉ tính riêng 11 tháng đầu năm 2012, số lượng ô tô đăng ký nhập khẩu đạt 71 chiếc, gấp 4,7 lần so với cả năm. Cuối cùng, nó đã cao hơn gần 6 lần. So với năm 2010. Từ mức tăng đột biến này, Cục Hải quan Hà Nội đã rà soát, xác định một số vấn đề cần quan tâm về chính sách ưu đãi nhập khẩu. Tài sản của người Việt Nam ở nước ngoài được sử dụng. Hải quan đặt câu hỏi về ba vấn đề. Thứ nhất, hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy phép cư trú chỉ được cấp ngay trước khi hồi hương. Thứ hai, hàng hóa di chuyển còn gần như mới (đăng ký đi lại chỉ 1-2 tháng), thường là các loại xe có giá trị cao. Ngoài ra, thủ tục nhập hộ khẩu thường chỉ xong ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhập hộ khẩu một nơi, quê quán một nơi. — Để tránh việc chính, hải quan đã dùng đề nghị của văn phòng ưu đãi đặc biệt để làm rõ tính chất hồi hương của đối tượng và tài liệu để xác định tính chất của việc hồi hương. Ngoài ra, đối với ô tô, xe máy và động sản khác khi làm thủ tục nhập khẩu phải quy định chặt chẽ các điều kiện (đăng ký lưu thông, thời hạn sử dụng …), khắc phục tình trạng trốn thuế, trốn tránh quản lý nhà nước.

Trước đây, đã có văn bản báo cáo một số lĩnh vực Lạm dụng chính sách ưu đãi đối với động sản ở nước ngoài của Việt Nam. Hồi hương. Do đó, các cơ quan này đã đưa ra một số đề xuất về việc siết chặt và đồng thời thu thuế nhập khẩu đối với việc quản lý ô tô, xe máy nhập khẩu theo hình thức này.


    Trả lời