Bộ Tài chính: Không mua trái phiếu doanh nghiệp do lãi suất cao

Bộ Tài chính đã đưa ra cảnh báo trước khi nhiều nhà đầu tư cá nhân bị thu hút bởi lãi suất cao đối với trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu do các ngân hàng phát hành chỉ dao động khoảng 7 đến 8% mỗi năm, trong khi trái phiếu của các công ty bất động sản đưa ra mức lãi suất từ ​​11 đến 13%, đặc biệt là vài ngày trước, công ty đã tăng lãi suất. Năng suất cao tới 20%. Hầu hết các hành động này có hình thức hợp đồng riêng biệt, không chuyển đổi và không bảo đảm.

Các công ty bất động sản gần đây đã thống trị thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: Giang Huy

Bộ Tài chính nhấn mạnh một số rủi ro của các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho rằng các nhà đầu tư (đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân) không nên được trả lãi suất cao.

Công ty không thể thực thi các điều khoản và điều kiện. Điều kiện nợ phát sinh từ phá sản. Thứ hai, công ty không thể trả các trái phiếu chính và lãi đúng hạn và đầy đủ. Rủi ro thứ ba là công ty sẽ không thể tuân thủ cam kết với các nhà đầu tư mua lại trái phiếu càng sớm càng tốt …

Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng nếu mua trái phiếu doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải biết thông tin này, đặc biệt là: bất kỳ công ty nào phát hành Trái phiếu, mục đích của việc phát hành, cho dù có bảo lãnh hay không, cam kết của đơn vị phát hành đối với trái phiếu, thời hạn và phương thức trả nợ gốc và lãi; tình trạng tài chính của trái phiếu do công ty phát hành phát hành và sử dụng vốn.

“Trái phiếu doanh nghiệp thường là trái phiếu do công ty phát hành dựa trên nguyên tắc tự vay, tự trả nợ gốc và lãi, và trách nhiệm đối với việc sử dụng vốn hiệu quả. Khả năng trả nợ và khả năng trả nợ của công ty rất cao Phụ thuộc vào tình trạng tài chính và kết quả kinh doanh, do đó, các nhà đầu tư phải xem xét và đánh giá rủi ro trước khi quyết định mua “, Bộ Tài chính cho biết. -Theo cơ quan, thông lệ thị trường chỉ ra rằng trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành dưới hình thức riêng biệt, không phù hợp. Thích hợp cho các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Các cá nhân và nhà đầu tư cá nhân nhỏ không có khả năng và kinh nghiệm tài chính nên tham gia thông qua các quỹ chuyên nghiệp.

Ngoài việc quan tâm đến các nhà đầu tư, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các công ty và tổ chức phát hành. Các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ luật pháp và quy định khi tăng vốn trái phiếu, xuất bản thông tin tình hình tài chính và tăng trái phiếu từ các nhà đầu tư để gây quỹ.

Nguyễn Hà


    Trả lời