Bộ Tài chính kêu gọi các tỉnh ngừng giao dịch đất lấy hạ tầng

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành, Tổng cục, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nhiều mặt liên quan đến việc chuyển đổi quản lý, sử dụng tài sản. -Trong văn bản, Bộ Công Thương chỉ rõ tại thời điểm này, kể từ ngày 1/1/2018, việc xem xét, quyết định việc sử dụng tài sản công (đất) để thanh toán cho nhà đầu tư dự án đầu tư sẽ tạm dừng. -Chuyển giao (BT) cho đến khi nghị định của chính phủ quy định nội dung có hiệu lực.

Trước đó, vào tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng LV khi nhà đầu tư có điều kiện sử dụng tài sản công. Đến nay, văn bản vẫn chưa được đưa ra, và khi đó, việc hoán đổi đất hạ tầng sẽ không còn.

Cách đây vài ngày, có thông báo về việc UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BT và thanh toán cho nhà đầu tư hàng trăm ha đất, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị thành phố xem xét. Phê duyệt chủ trương – Ngoài ra, về quản lý lĩnh vực công, cơ quan có nghĩa vụ dừng việc xem xét, quyết định trả lại, phân phối, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức này. Các Sở, Ban quản lý dự án (trừ các cơ quan ở nước ngoài tại Việt Nam) cho đến khi các quy chuẩn, pháp lệnh về ô tô do Chính phủ ban hành hiện hành có hiệu lực thay thế quyết định đang thực hiện. -Bộ Tài chính nhấn mạnh, khi mua xe buýt phải tuân thủ các hướng dẫn trong thông báo chính thức của cơ quan này ngày 14/3. Do đó, các đơn vị này sẽ không mua xe cho đến khi chính phủ thông qua các quy định và luật mới. Đặc biệt, việc khôi phục, quản lý phương tiện trong thời gian thanh lý thực hiện theo Nghị định số 151/2017 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. -Bộ Tài chính cũng yêu cầu tạm dừng quản lý. Quản lý tài sản được hình thành bằng cách sử dụng ngân sách quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật cho đến khi các luật và quy định có liên quan có hiệu lực.

Nguyễn Hà


    Trả lời