Nhiều “đại gia” lo nộp thuế hàng trăm tỷ USD

Các công ty cho biết họ đã bối rối trong quá trình thực hiện Lệnh điều hành 20/2017, vốn lo ngại rằng các quy định này sẽ buộc họ phải trả thêm hàng trăm tỷ đô la thuế doanh nghiệp. — Nghị định số 20 nhằm quản lý và chống thất thu thuế doanh nghiệp của các công ty trực thuộc, có hiệu lực từ tháng 5 năm 2017 và áp dụng cho kỳ tính thuế trong năm. ngay bây giờ Văn bản quy định, trong kỳ xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp, tổng chi phí lãi vay của doanh nghiệp không vượt quá 20% tổng lợi nhuận sau thuế. Khi đó, hơn 20% chi phí lãi vay sẽ được coi là chi phí không hợp lý và phải chịu thuế.

Trong thông báo chính thức gửi Bộ Tài chính, Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Đơn vị thường đứng ngoài hợp đồng tín dụng khi ký và cho công ty con vay. Lãi suất cho vay lại của EVN đối với các đơn vị thành viên bằng mức lãi suất ghi trong hợp đồng cho vay, tài trợ do đơn vị và bên cho vay ký kết. Tuy nhiên, nếu tính hạn mức chi lãi vay theo quy định tại Nghị định số 20 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của EVN và các đơn vị thành viên, khó cân đối vốn đầu tư. Thủ tục khai thuế của Cục thuế Hà Nội. Ảnh: NT-Cục cho biết thêm, do nhu cầu đầu tư tăng mạnh nên EVN và các đơn vị thành viên chưa tiếp tục huy động vốn vay trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu đầu tư. Theo Nghị định số 20, các công ty đã tăng đáng kể thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, EVN GENCO 1 nộp thuế doanh nghiệp tăng 339 tỷ đồng, EVN GENCO 3 tăng 216 tỷ đồng …. Do đó, EVN khuyến nghị EVN và các đơn vị thực hiện giao dịch kết nối. Thành viên không thuộc đối tượng của Nghị định số 20/2017 và không cần sử dụng nội dung liên quan đến hạn mức lãi suất.

Là công ty con của EVN, Công ty TNHH Nhiệt điện Ninh SVA cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối năm 2017, dư nợ cho vay của Công ty đối với Công ty Điện lực Việt Nam chiếm 82% tổng dư nợ. EVN vay ngân hàng nước ngoài và cho Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh vay. Do đó, nếu Đạo luật số 20 được thông qua, chi phí lãi vay cho mỗi khoản vay sẽ được giới hạn hai lần. Phần chi phí lãi vay vượt hạn mức sẽ bị đánh thuế hai lần tại Công ty Điện lực Sưởi nhiệt Quảng Ninh và Công ty Điện lực Việt Nam.

“Quy định này gây trở ngại cho các dự án đầu tư dài hạn như vay vốn cần vốn đầu tư lớn. Nhiệt điện làm mất thế chủ động, mất cơ hội phát triển kinh doanh, mở rộng đầu tư sản xuất”, công ty cho biết. Đồng thời, do Tiền lãi không được tính đầy đủ vào chi phí chịu thuế làm giảm khả năng tạo ra lợi nhuận. Tương tự, Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) cho rằng công ty và các chi nhánh là hiệp hội hoạt động tại Việt Nam nên áp dụng thuế suất doanh nghiệp như nhau nên không có động cơ chuyển giá để hưởng lợi từ thuế. Đồng thời, chi phí lãi vay của công ty do vay các tổ chức tín dụng được tính theo giá thị trường và hồ sơ, chứng từ hợp lệ. -Vì vậy, giới hạn trên tổng chi lãi vay của quy định này là không phù hợp với bản chất, mục đích quản lý thuế của các giao dịch liên kết. Nếu các quy định mới về chi phí lãi vay được áp dụng như mô tả ở trên, tình hình tài chính chính của Lilama sẽ nghiêm ngặt hơn. Tài liệu của Lilama viết: “Rất khó.” Chi phí lãi vay tạo ra sự bất bình đẳng giữa các công ty liên kết và các đơn vị không liên quan. Trong thời gian này, chi phí lãi vay liên quan đến việc huy động vốn của các công ty thông qua các tổ chức tín dụng về cơ bản là giống nhau.

Không chỉ các công ty nhà nước, công ty mà nhiều công ty tư nhân cũng cho rằng quy định này là không phù hợp. Bộ phận giải trí, một công ty trong ngành dịch vụ, cũng cho biết trong một báo cáo gửi Bộ Tài chính rằng quy định này là “không hợp lý.” Bởi theo sở này, công ty không có lý do gì để chuyển thu nhập chịu thuế của công ty con ở địa bàn đặc biệt khó khăn (được hưởng thuế suất ưu đãi) sang công ty khác có thuế suất cao hơn mà không thuộc địa bàn đó. — Ngoài ra, theo đại diện công ty, công ty sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thực hiện Nghị định số 20/2017.

“Chúng tôi khuyến nghị không giới hạn chi phí lãi vay hoặc cho phép các công ty phân bổ lãi suất. Vày Căn cứ vào doanh thu của dự án hoặc chu kỳ kinh doanh của dự án được ghi trên giấy chứng nhận đầu tư, “nên sử dụng đơn vị này.


    Trả lời