Dabacco “ Timid ” đặt mục tiêu lợi nhuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch 3 năm 2013 – 2015. Vì vậy, Dabaco đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế. Bình quân hàng năm là 10%. Nói chính xác hơn, trong các năm 2013, 2014 và 2015, Dabaco đã trích lập lần lượt là 7.530 nghìn tỷ đồng, 8.363 tỷ đồng và 9.638 tỷ đồng. Mục đích. Các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lần lượt là 266 tỷ đồng, 314 tỷ đồng và 359 tỷ đồng. LNST lần lượt là 209 tỷ đồng, 246 tỷ đồng và 283 tỷ đồng.

Đơn vị tính: 1 tỷ đồng.

— Hiện tại, Dabaco chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2012 Kết quả quý 4 và cả năm. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, 9 tháng đầu năm 2012, lợi nhuận sau thuế của Dabaco đạt gần 4066 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 338,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 264 tỷ đồng. Do đó, so với mục tiêu đặt ra cho 3 năm tới, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2012 của Dabaco chỉ thấp hơn kế hoạch năm 2015. Năm 2010 và 2011, lợi nhuận sau thuế của Dabaco lần lượt là 22, 4 tỷ và 176,3. Tỷ đồng

— Không

Chỉ tiêu

2010

2011

Ngày 9 tháng 9 năm 2012

2013

2014

2015- -1

Lợi nhuận sau thuế

176,3

220,4

264

208,7

264,4

283,4 — Dabaco là công ty đa ngành , Lĩnh vực chính của nó là sản xuất thức ăn gia súc, các loài gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm. Ngoài ra, Dabaco còn tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và hoạt động bất động sản.

Giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu DBC là 20,900 VND, giảm 100 VND. So với giá mở bán ngày 25/1. Trong ba tháng qua, giá cổ phiếu DBC dao động quanh mức 20.000 đồng.


    Trả lời