Gợi ý cách tính giá điện cao nhất 2890 đồng / kWh

Theo dự thảo quyết định về cơ cấu giá bán lẻ điện của Chính phủ, giá bán lẻ điện sinh hoạt là tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán điện bình quân (hiện hành là 1 864,44 đồng / kWh). Khi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá bán điện bình quân thì cũng đồng thời điều chỉnh giá bán điện. – Đưa ra hai phương án về giá điện là giá điện 5 bậc và giá điện. Khách hàng có thể chọn áp dụng sinh hoạt phí Mức 5 hoặc giá bán lẻ đơn lẻ. Thời gian tối thiểu để khách hàng chuyển đổi từ điện 5 bậc bán lẻ sang điện đơn giá (và ngược lại) là một năm (12 kỳ tính cước).

Bộ Công Thương cũng đưa ra hai phương án định giá. Ở phương án 1, mức thuế suất thấp nhất đối với nâng cấp năm bậc bằng 90% giá điện bình quân từ 0-100 kWh và cao nhất là 274% giá điện bình quân. 701 hoặc cao hơn quyền lực. Giá bán điện tương đương 145% giá bán lẻ điện bình quân, tức khoảng 2703 đồng / kWh (chưa bao gồm VAT).

Trong Phương án 2, giá bán lẻ điện cho hộ gia đình 5 tầng thấp nhất trong khoảng từ 0 đến 100 kWh, giá bán điện bình quân là 90% và giá bán điện cao nhất là 701 kWh trở lên Trong số 185%. Giá bán điện bằng 155% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 2890 đồng / kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Công Thương chia sẻ với VnExpress rằng giá điện “có thể cao hơn giá bán lẻ điện bình quân hiện nay là 1.864,44 đồng / kWh”. Theo các chuyên gia, giá của một gói cước đơn lẻ sẽ khó cung cấp ở mức giá thấp hơn 2.000 đồng một kilowatt giờ. Ông Trần Viết Ngãi đề nghị, nếu là giá điện thì nên tính theo mặt bằng giá điện hiện hành là 2282 đồng / kWh, hoặc bình quân 6 bậc hiện hành khoảng 2.154 đồng / kWh. — Cũng theo đề án này, Bộ Công Thương cũng ban hành phương án giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thang điểm chia thành 5 giai đoạn:

Đề án ra quyết định vẫn giữ nguyên quy định. Những gia đình nghèo, gia đình chính trị sẽ được hỗ trợ tiền điện. Vì vậy, hộ nghèo vẫn được hỗ trợ 30 kWh điện / tháng tương đương mức 1 giá bán lẻ điện. Các gia đình chính sách xã hội có mức tiêu thụ điện hàng tháng của hộ gia đình không vượt quá 50 KWh sẽ được hưởng lợi từ hóa đơn tiền điện, tương đương với mức phí sử dụng 30 KW / giờ tính theo mức đầu tiên của sinh hoạt. Kinh phí hỗ trợ tiền điện của gia đình nghèo do gia đình chính trị cấp từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Tại cuộc họp báo chính phủ vào tuần trước, Du Tanghai, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết cơ quan này sẽ tham vấn và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thiết lập giá bán lẻ điện mới vào quý 3 năm nay và dự kiến ​​đặt giá mới bắt đầu từ đầu năm 2021. Giá điện bán lẻ.

* Giá là giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, ước tính khoảng 1.864,44 đồng / kWh, chưa bao gồm VAT

Anh Minh


    Trả lời