Khách hàng có thể trả tiền thuê đất dựa trên tiến độ bán nhà

Bộ Tài chính tuyên bố sẽ đệ trình nghị quyết lên chính phủ để giải quyết các khó khăn kinh tế để ban hành luật, bao gồm tích cực hỗ trợ thị trường bất động sản để giảm tồn kho vật liệu xây dựng và nợ xấu của công ty. — Nói chính xác hơn, Bộ đã đề xuất với chính phủ rằng đối với các công ty bất động sản sử dụng thép làm vật liệu xây dựng, thời hạn thanh toán VAT nên được kéo dài thêm 6 tháng trong 3 tháng đầu năm 2013. Xi măng, gạch ngói. Đối với các tài liệu phải được nộp trong năm 2013, thời hạn nộp thuế doanh nghiệp sẽ được kéo dài thêm 12 tháng. Chủ sở hữu đã giao đất nhưng đang gặp khó khăn về tài chính sẽ đăng ký và trả tiền sử dụng đất theo xu hướng bán hàng trong tối đa 24 tháng.

Nhà đầu tư bất động sản có thể hoãn nộp thuế sử dụng đất. Ảnh: Hoàng Lan

Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại địa phương và doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ báo cáo chính phủ và Quốc hội rằng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% sẽ được đánh vào đầu tư xây dựng nhà ở. trong cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, thuế giá trị gia tăng đối với cho thuê, mua cho thuê hoặc sản xuất nhà ở xã hội được giảm 50%. Đối với căn hộ dưới 70 mét vuông và từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, giá bán chưa đến 15 triệu đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết: “Ông sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét cho phép mở rộng người nước ngoài. Chính phủ Việt Nam ủy quyền mua nhà hoặc tiến hành kinh doanh tại Việt Nam theo một số yêu cầu nhất định. – Bộ Nông nghiệp khuyến nghị chính phủ phân bổ phát triển Việt Nam Các ngân hàng, thêm 10 nghìn tỷ đồng vào kế hoạch tín dụng đầu tư vào kênh rạch và đường giao thông nông thôn, kế hoạch phát hành 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh để đầu tư mở rộng quốc lộ 1A và 14 .

Ủy ban nhân dân thành phố nên sử dụng quỹ và các quỹ khác để làm sạch mặt bằng. Văn bằng, quỹ đầu tư, quỹ phát triển đô thị được sử dụng để mua nhà tái định cư và nhà từ những người thụ hưởng cảnh sát để bán hoặc cho thuê. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thành phố Đà Nẵng có Các khu vực có tiềm năng tài chính cao hơn đang xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu đô thị. Theo Thông tư 192 của Bộ Tài chính, việc thanh toán quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư lịch sử được chia thành hai phần:

Lần đầu tiên theo Luật Nhà ở và Luật kinh tế cho phép các nhà đầu tư thu 70% phí sử dụng đất khi huy động vốn từ khách hàng. Các vấn đề bất động sản và Luật đất đai. Lần thứ hai, sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, nó sẽ tiếp tục thu 30% phí sử dụng đất còn lại, nhưng kể từ đó Thu, trả và trả phí sử dụng đất không quá 18 tháng. Lần sử dụng đất đầu tiên (đối với dự án xây dựng nhà ở) .

Hoàng Lan


    Trả lời