Giá điện sản xuất và điện thương phẩm thay đổi như thế nào?

Ngoài đề xuất cách tính giá bán lẻ điện mới, trong dự thảo quyết định cơ cấu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương cũng đàm phán (đối với người sản xuất và cơ quan quản lý) về cách tính giá điện ngoài sinh hoạt. Khách hàng-thương mại và khai thác đá. ) – Phương án 1: Riêng sản xuất và khách hàng thương mại – trong đó, giá điện sản xuất (bao gồm cả công ty lưu trú du lịch và logistics) là giá điện tính trên doanh thu bán lẻ bình quân chia cho cấp điện áp (nhỏ hơn 1 kV, 1-35 kV , 35-200 kV và> 220 kV), và theo các ứng dụng giờ cao điểm, thường thấp hơn. Ở cấp điện áp thấp dưới 1 kV, giá điện sản xuất cao nhất bằng 167% giá điện bình quân, trong giờ thấp điểm từ 220 kV trở lên, giá điện bình quân thấp nhất là 51%. Theo giá bán lẻ bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng / kWh, giá phát điện ước tính cao nhất là khoảng 3.114 đồng / kWh; giá thấp nhất là 951 đồng / kWh.

* Giá dựa trên 1864,44 đồng / kWh Ước tính theo giá bán lẻ bình quân tại thời điểm – giá bán điện thương phẩm thấp nhất bằng 73% giá bán lẻ bình quân đối với nguồn cung cấp điện trung áp và cao áp (trên 1 kV) trong giờ thấp điểm, hạ áp (đến 1 kV) 246% giá bán lẻ trung bình cao nhất.

* Giá dự kiến ​​theo giá bán lẻ bình quân 1.864,44 đồng một kWh – Phương án 2. Bộ Công Thương đề xuất kết hợp sản xuất, điều hành, kinh doanh cho nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài gia đình. Ở phương án này, giá bán điện sản xuất kinh doanh thấp nhất bằng 51% giá bán lẻ điện bình quân và cao nhất là 169% giá bán lẻ điện bình quân.

Nhưng nhược điểm là nhóm chi phí phát điện của máy phát điện. Sẽ tăng 5% so với giá hiện tại. Nếu áp dụng phương án này, đơn vị điện lực sẽ phải thay thế bảng đồng hồ cao, thấp (3 bảng giá điện) trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, vì theo quy định của Bộ Công Thương, đối tượng hiện là các đơn vị phát điện, kinh doanh và Ban lãnh đạo sẽ giảm chênh lệch giá điện bán lẻ cho các nhóm khách hàng này; đơn giản hóa và giảm sai sót về giá điện. Ngoài ra, khách hàng thương mại có thể giảm 35% chi phí mua điện so với giá hiện hành.

Tuy nhiên, khi nói về cơ cấu giá điện của ngành phát điện và thương mại, các nhà phân tích cho rằng cơ cấu giá điện của dự án vẫn chưa vượt qua được giá điện. Điện sinh hoạt cao hơn giá điện sản xuất, thương mại, trong khi điện sinh hoạt chỉ chiếm 30% điện sản xuất. Do đó, sẽ khó khuyến khích các công ty sản xuất áp dụng công nghệ mới để đảm bảo môi trường và tiết kiệm điện năng.

Dự thảo giá bán lẻ điện đã được Bộ Công Thương đàm phán trong tháng này. 8. Hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Dự kiến, giá điện bán lẻ mới sẽ được thực hiện từ đầu năm 2021. -Anh Minh


    Trả lời