Hỗ trợ các công ty công nghiệp vay vốn giá rẻ

Nội dung trên đã được làm rõ tại “Nghị quyết số 115 về đẩy mạnh các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ” vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Vì vậy, trước hết hãy hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghiệp. Vay vốn ưu đãi ngắn hạn của các tổ chức tín dụng. Đối với các khoản vay trung và dài hạn, hàng năm nhà nước sẽ cấp bù đến 5% chênh lệch lãi suất.

Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định việc thu hút và kết nối các công ty nhằm thiết lập mối liên hệ giữa các công ty Việt Nam với các công ty đa quốc gia. , Các công ty sản xuất và lắp ráp trong và ngoài nước. Việt Nam sẽ hình thành các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung và thành lập các cụm công nghiệp kết nối để tăng tính tự chủ về sản xuất nguyên liệu và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nghị quyết cũng ưu tiên nguồn vốn ngân sách để thành lập 5 trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng, máy móc, điện tử, dệt may, da giày để hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, sản xuất thử nghiệm và kiểm định chất lượng. Về tài chính, Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các luật thuế giá trị gia tăng có liên quan, trên quan điểm điều chỉnh cơ chế, thời điểm khai thuế giá trị gia tăng, thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô cũng sẽ được sửa đổi để khuyến khích ngành sản xuất, lắp ráp ô tô nâng cao giá trị gia tăng tạo ra ở cấp quốc gia.

Nghị quyết số 115 đặt mục tiêu Việt Nam sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong 5 năm tới sẽ tăng 45% nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, đến năm 2030 tăng lên 70%.

Sẽ có khoảng 1.000 công ty đủ tiêu chuẩn. Đến năm 2025, nó sẽ được cung cấp trực tiếp cho các nhà máy lắp ráp và các công ty đa quốc gia. Dự kiến, con số này sẽ tăng gấp đôi sau 5 năm.


    Trả lời