So sánh hóa đơn tiền điện trong 5 bước khi tính giá

Bộ Công Thương đưa ra hai phương pháp tính giá điện. Tùy chọn 1 là tỷ lệ 5 bước. Phương án 2 là khách hàng có thể lựa chọn áp dụng mức 5 bậc hoặc tính theo giá điện đơn lẻ.

Nếu tính theo giá, khách hàng phải trả bằng kWh điện từ 1,45 đến 1,55 lần giá bán lẻ bình quân hiện hành (1.864,44 đồng một kWh), dao động trong khoảng 2.703 đến 2.890 đồng một kWh (không Đã bao gồm VAT). Dưới đây là bảng so sánh tiền điện khách hàng phải trả cho từng phương án. Phương án 2A: Chọn khách hàng tính giá theo 5 bậc hoặc -2 703 đồng / kWh. –270.300- -369.200

540.600

896.200

1.081.200

1.892.100

2.302.000

2.162.400

2.812.900 — -2.432.700

3.323.800- -3.834.700

2.973.300

4.345.600

3.513.900

Trong trường hợp này, khi sử dụng En để sử dụng trên 700 kWh điện / tháng, người dùng sẽ được lợi khi chọn đơn giá điện Hơn. Nếu sử dụng dưới mức này, tính theo giá điện từng bước sẽ rẻ hơn.

Trường hợp 2B: Khách hàng có thể chọn cách tính theo 5 bậc hoặc tính theo giá -2890 đồng / kWh. – 2136.600- -2.312.000

2.482.100

2.601.000

3.173.100

3.179.000

3.864.100–3.757.000

Giá điện đơn lẻ là 2890 đồng / kWh (tương đương 155 Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, người sử dụng trên 1.100 kWh sẽ lựa chọn giá điện.

Phương án Chỉ tính riêng theo cách tính giá điện 5 bậc, cả nước có khoảng 20,1 triệu người sử dụng điện dưới 200 kWh / tháng, mức tiêu thụ điện hàng tháng từ 301 đến 400 kWh, không thay đổi hoặc giảm khoảng 12.000 đồng / tháng. Tuy nhiên, Nếu bạn sử dụng 201-300 kWh hoặc 401 kWh trở lên mỗi tháng, bạn phải trả 4000-99000 đồng mỗi tháng.

Theo giá điện 6 bậc hiện nay, hầu hết khách hàng sử dụng dưới 600 kWh (97,36%) Do đó, nếu sử dụng giá điện 5 bậc thì tiền điện sẽ giảm khoảng 2.800 đến 12.800 đồng, nếu sử dụng 300 kWh / tháng thì phải trả khoảng 7.100 đồng, ông Tuấn cũng giải thích thêm là giá điện do Bộ Công Thương quy định. Không bằng giá bán lẻ điện bình quân 1.864,44 đồng / kWh như một số vấn đề xuất khẩu.

Ông phân tích, đây không phải là điều chỉnh giá nên theo Quyết định số 648, phương án đề ra phải đảm bảo giá điện bình quân của tất cả các nhóm khách hàng vẫn ở mức 1.864,44 Việt Nam. Đồng / kWh không đổi Bộ Công Thương cho năm 2019. Ngoài ra, đề xuất chưa nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cơ quan ban ngành.

Theo tính toán, nếu giá điện bằng 1.864,44 đồng / kWh thì giá sinh hoạt bình quân , Mỗi tháng (khoảng 18,7 triệu người sử dụng) khách hàng tiêu thụ dưới 200 kWh (khoảng 18,7 triệu người dùng) phải trả mỗi tháng từ 19.000 đồng đến 39.000 đồng.

“Nếu giá điện áp dụng là 1.864,44 đồng / kWh, Chi phí vận hành bình quân để đảm bảo giá phát điện không đổi, yêu cầu tăng giá bán lẻ điện lên dưới 700 kWh / tháng sẽ có lợi cho người sử dụng tiêu thụ nhiều điện nhưng ảnh hưởng đến 98% người sử dụng điện khác, đặc biệt là các hộ bình dân có thu nhập thấp. “. Tuấn.

Ngoài ra, do giá điện cao hơn hiện nay nên nguồn vốn ngân sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính trị sẽ tăng 240 tỷ đồng / năm lên 1.240 tỷ đồng. Giá điện tính cho tất cả khách hàng của một đơn vị điện sẽ không tăng Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. – – Dự kiến ​​cơ cấu giá điện mới đã được Bộ Công Thương lấy ý kiến ​​vào tháng 8 và sẽ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem xét, quyết định, dự kiến ​​thực hiện từ đầu năm 2021.

Anh Minh


    Trả lời